Κλιματισμός - Ψυξή - Θέρμανση

Κλιματισμός - Ψύξη - Θέρμανση

Τα σύγχρονα κτίρια σχεδιάζονται με ιδιαίτερη αισθητική και έχουν υψηλές απαιτήσεις για τη διαβίωση των ενοίκων. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η εγκατάσταση Θέρμανσης – Ψύξης -Κλιματισμού, καθώς παρέχει αποδοτικό και βιώσιμο περιβάλλον διατηρώντας τις συνθήκες άνεσης (ανανέωση αέρα, θερμοκρασία και υγρασία των χώρων) σε κατάλληλα επίπεδα.

Η παρουσία της TÜV HELLAS ως Οργανισμού Επιθεώρησης κατά την κατασκευή και τις δοκιμές παραλαβής, διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων της μελέτης, των σχετικών ΤΟΤΕΕ (Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε) και των εφαρμόσιμων προδιαγραφών και προτύπων όπως ΕΝ, DIN, ASHRAE, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Οι επιθεωρήσεις γίνονται είτε από Έλληνες επιθεωρητές με άρτια εκπαίδευση και ικανή εμπειρία, είτε σε συνεργασία με τον μητρικό Οργανισμό TÜV NORD.

Με την εμπειρία μας στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας μας (Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα Αεροδρομίου Αθηνών, ξενοδοχεία όπως Sofitel, Hilton, Navarino Resorts, γραφεία όπως της Εθνικής Ασφαλιστικής, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα) αλλά και μεγάλα έργα στο εξωτερικό, η TÜV HELLAS παρέχει προστιθέμενη αξία στη λειτουργικότητα των κτιρίων προς όφελος των χρηστών και αποτελεί σημαντική βοήθεια στην τεχνική υπηρεσία του ιδιοκτήτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr