Πιστοποίηση Κατασκευαστών

Επιθεώρηση Κατασκευαστών

Οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που έχουν διαμορφωθεί, δημιουργούν την ανάγκη πιστοποίησης της ικανότητας των επιχειρήσεων να παράγουν συγκεκριμένα υλικά και εξοπλισμό με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/EE (PED), τα Διεθνή Πρότυπα και τη Γερμανική Νομοθεσία, οι επιχειρήσεις κατασκευής συγκολλητών μεταλλικών στοιχείων, εξοπλισμού υπό πίεση, παραγωγής σωλήνων, παραγωγής χυτών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • EN ISO 3834
  Απαιτήσεις ποιότητας για κατασκευαστές συγκολλητών κατασκευών
 • 2014/68/EU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  Απαιτήσεις για κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού υπό πίεση
 • AD-2000 / HP0
  Πιστοποίηση κατασκευαστών δοχείων πίεσης και μέρη αυτών
 • AD-2000 / W0
  Πιστοποίηση κατασκευαστών παραγωγής υλικών για δοχεία πίεσης και μέρη αυτών

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις που θέλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να έχουν πρόσβαση στη Διεθνή και τη Γερμανική αγορά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr