Πραγματογνωμοσύνη - Έλεγχοι Υλικών

Πραγματογνωμοσύνη / Έλεγχοι Υλικών

Η χρησιμότητα μιας πραγματογνωμοσύνης έγκειται στον εντοπισμό του μηχανισμού της αστοχίας και στα αίτια που υπάρχουν πίσω από αυτόν.

Συνήθως η αστοχία εξοπλισμού οφείλεται σε κάποια από τις παρακάτω αιτίες ή σε συνδυασμό αυτών :

 • Ανεπαρκής σχεδιασμός
 • Λανθασμένη χρήση υλικών
 • Ελαττώματα κατασκευής
 • Συνθήκες λειτουργίας.

H TÜV HELLAS διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει την αιτία της αστοχίας για ένα μεγάλο εύρος εξοπλισμού όπως:

 • Δοχεία πιέσεως, κάθε είδους
 • Συγκολλητές κατασκευές
 • Σωληνώσεις
 • Κοχλίες και σφιγκτήρες
 • Τμήματα σκαπτικών μηχανημάτων
 • Ανυψωτικά - Μεταλλικές Κατασκευές
 • Περιστρεφόμενος εξοπλισμός (Αντλίες, Συμπιεστές και εξαρτήματα τους).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο οργανισμός μας παρέχει επίσης υπηρεσίες αξιολόγησης υλικών όπως:

 • Αξιολόγηση ιδιοτήτων υλικού
 • Αξιολόγηση καταλληλότητας υλικών για διαφορές χρήσεις
 • Αξιολόγηση ποιότητας υλικών υπεργολάβων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντικατάσταση υλικών.
 • Συμμόρφωση Υλικών προς συγκεκριμένες προδιαγραφές
 • Ανάπτυξη μη καταστροφικών μεθόδων για τον έλεγχο υλικών

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr