MENU
Our services

Our services

Our company, TÜV NORD Czech is regularly supervised by Czech and European Accreditation Bodies. This provides a guarantee that the certificates granted by our company are of the highest quality.

TÜV NORD Czech certificates are characterized by high ratings, which results from the company´s reputation on world markets. Audits are conducted by highly qualified auditors.

TÜV NORD Czech gives special attention to further development of its team of auditors.
 

Our services

Product certification

Certification of solid fuels and solid biofuels, welding process, structural metal components, translation services, and the process of good manufacturing practice for the production of cosmetic products.
Read more

Personnel certification

Non-destructive testing (NDT) personnel certifications and staff certification for permanent joining.
Read more

System certification

Certificates according to different criteria. A criterion standard for system certifications are either national, or European standards, or normative regulations of various professional associations
Read more

Certifikace pro export

Certifikace výrobků do zemí Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie).
Číst více

Inspekce

Inspekce v oblasti materiálů a polotovarů, tlakových, jednoduchých tlakových a přepravitelných tlakových zařízení včetně kvalifikace postupu svařování a v oblasti elektrických a strojních zařízení včetně bezpečného provozu...
Číst více

Posuzování shody

Naše společnost provádí posuzování shody v oblasti tlakových zařízení, přepravitelných tlakových zařízení a jednoduchých tlakových nádob.
Číst více

Služby pro obor svařování

Nabízíme služby pro obor svařování
Číst více

Zkušebna NDT

Zkušebna NDT nabízí metody UT, UT (PA), MT, PT, VT a RT za použití jak izotopů Ir-192 a Se-75, tak rentgenové lampy.
Číst více

Laboratoře a zkušebny

Laboratoře a zkušebny v Brně nabízí mechanické zkoušky kovů a svarů plastů, metalografické hodnocení kovů a svarů plastů, analýzy chemického složení kovů a dalších materiálů...
Číst více

Ověřování emisí

Nabízíme služby v oblasti ověřování emisí skleníkových plynů (GHG)...
Číst více

Energetika a stavebnictví

Naše společnost nabízí nejen služby energetického specialisty s oprávněním MPO, ale pomůže Vám zajistit kompletní portfolio služeb v oblasti energetického managementu.
Číst více

Školení

Školení pro systém řízení, inspekci, výrobkovou certifikaci, STK a SME.
Číst více

Rozvoj dodavatelů

Nabízíme podporu procesu rozvoje dodavatelů. Součástí procesu je pomoc při tvorbě specifických požadavků na systém managementu dodavatele a analýza aktuálního stavu plnění specifických požadavků...
Číst více

STK/SME

Provozujeme stanice technické kontroly a měření emisí pro osobní a nákladní automobily...
Číst více

SUCO

Certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady je odborná certifikace v odpadovém hospodářství, kterou od roku 2003 vydává Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO).
Číst více

Certifikace kvality služeb autobazarů

Certifikace prověřuje kvalitu obchodních a technických procesů jednotlivých autobazarů, resp. prodejců ojetých vozidel.
Číst více

Please, do not hesitate to contact us for further information

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
CZ - 190 00 PRAHA 9

+420 296 587 201-9
Fax : +420 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz