MENU
 1. Naše služby
 2. Zkušebna NDT

Zkušebna na nedestruktivní zkoušení

Dne 1. 8. 2016 jsme zahájili provoz nové zkušebny NDT v Hradci Králové.

V prostorách areálu ZVU (Za škodovkou 370, Hradec Králové), kde sídlí současná regionální kancelář TÜV NORD Czech, jsou od srpna 2016 nabízeny metody UT, UT (PA), MT, PT, VT a RT za použití jak izotopů Ir-192 a Se-75, tak rentgenové lampy.

Uvedené zkoušky společně s vyhodnocením mohou být realizovány u nás ve zkušebně nebo na místě přímo u zákazníka:

1) Zkoušení ultrazvukem (UT):

 • jedna ze základních metod NDT
 • řadí se mezi metody objemové
 • cílem je detekce vnitřních vad zkoušeného materiálu a svarů

2) Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT):

 • použití omezeno pouze na feromagnetické materiály
 • řadí se mezi metody povrchové
 • umožňuje zjištění necelistvostí povrchových nebo těsně pod povrchem

3) Zkoušení kapilární metodou (PT):

 • použití na kovových tak i nekovových materiálech (např. plastech, glazované keramice, skle apod.)
 • řadí se mezi metody povrchové
 • umožňuje zjištění povrchových necelistvostí s požadavky na odpovídající kvalitu a přípravu povrchu

4) Zkoušení vizuální (VT):

 • povrchová metoda přímá ke zjišťování zjevných vad povrchu zkoušených částí pouhým okem i za pomocí pomůcek nebo nepřímá metoda kontroly za použití především endoskopu nepřístupných povrchů uzavřených prostorů
 • zpravidla předchází jiným NDT zkouškám k zamezení nesprávnému provedení či vyhodnocení jiné nedestruktivní metody

Následně v tomto roce připravujeme:

5) Zkoušení ultrazvukem (PA):

 • modifikace klasické UT techniky pojmenovaná Phased array
 • řadí se mezi metody objemové
 • předností je obraz prozvučovaného průřezu v reálném čase a zjistitelnost náhodně orientovaných indikací (trhlin) v různých hloubkách komponentů složité geometrie jednou sondou z jedné zkušební pozice

6) Zkoušení radiografické (RT):

 • jedna z nejdéle používaných a propracovaných metod NDT
 • řadí se mezi metody objemové
 • cílem je detekce vnitřních vad zkoušeného materiálu a svarů za použití jak filmových tak nefilmových detektorů (technika počítačové radiografie CR a digitální radiografie DR)
 • možné využití v diagnostice strojních součástí bez demontáže

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:

Zkušebna NDT

Za škodovkou 370
500 04 Hradec Králové
GPS: 50°13'0.725"N, 15°48'27.233"E

296 587 268

roman@tuev-nord.cz