Contacts

Contacts

TÜV NORD Czech

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

IČ: 45242330
DIČ: CZ45242330

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240 

posta@tuev-nord.cz  
tuev-nord@tuev-nord.cz
Data Box ID: 8668shu

Commercial Register: The Municipal Court in Prague, Section C, Insert 6483

Managing Director: Dagmara Żygowska

Sales department:

Tomáš Havránek
Obchodní ředitel
Mgr. Ladislava Kadlčíková
Marketing & PR

 

Technical inspections and Conformity assessment:

(inspections, product certification, personnel cerification, welding, NDT)

Libor Laňka
Vedoucí pro Technické inspekce a jadernou energetiku, Regionální manažer pro Prahu a severovýchod Čech
Ing. Daniel Jarchovský
Manažer jakosti
Ing. Ladislava Myšková
Regionální manažer pro severozápad Čech
Ing. Tibor Tomanovič
Regionální manažer pro Moravu sever
Ing. Jiří Naiman
Regionální manažer pro Moravu jih
Ing. David Duba
Oblast ASME a certifikace NDT personálu

 

System Management Certification:

Ing. Jiří Panáček
Ředitel divize certifikace systémů managementu
Lenka Králová
Vedoucí TS DCSM

 

Laboratories and Testing Laboratories Brno

Ing. Kateřina Hrubá
Vedoucí akreditovaného subjektu Laboratoře a zkušebny Brno
Ing. Lukáš Cének
Vedoucí Mechanické zkušebny
Mgr. Veronika Hrušková
Vedoucí Laboratoře analytické chemie
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.
Vedoucí Metalografické laboratoře

 

Technical Control Stations / STK and Emission Inspection Stations /SME

Eduard Žižkovský
Vedoucí STK / SME Praha
Petr Bublík
Vedoucí STK / SME Karlovy Vary