Сертификати ISO/TS 16949

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

ISO/TS 16949:2002

Международен отраслов стандарт, разработен за автомобилната промишленост на основата на стандартите ISO 9000.

Даденият стандарт е приет и издаден във вид на техническа спецификация и се прилага към всички звена в автомобилостроенето.

Стандартът ISO/TS 16949:2000 е съвместна разработка на международната автомобилна група /IATF/ и Японската асоциация на автомобилостроителите /JAMA/ с поддръжката на организацията ИСО.Той описва изискванията на Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията предназначена за автомобилостроителната промишленост.

Структурата на стандарта е много сходна със стандартите от серията ISO 9000, но съдържа допълнителни специфични изисквания.

Сертифицирането на системи за управление на качеството по този стандарт се налага на тези предприятия, които изнасят своята продукция , предназначена за автомобилостроенето, далече зад граница.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de