MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на системи
  3. ISO/TS 16949
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

ISO/TS 16949:2002

Международен отраслов стандарт, разработен за автомобилната промишленост на основата на стандартите ISO 9000.

Даденият стандарт е приет и издаден във вид на техническа спецификация и се прилага към всички звена в автомобилостроенето.

Стандартът ISO/TS 16949:2000 е съвместна разработка на международната автомобилна група /IATF/ и Японската асоциация на автомобилостроителите /JAMA/ с поддръжката на организацията ИСО.Той описва изискванията на Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията предназначена за автомобилостроителната промишленост.

Структурата на стандарта е много сходна със стандартите от серията ISO 9000, но съдържа допълнителни специфични изисквания.

Сертифицирането на системи за управление на качеството по този стандарт се налага на тези предприятия, които изнасят своята продукция , предназначена за автомобилостроенето, далече зад граница.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.