Сертификати ISO 22000/HACCP

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

С глобализацията на търговията с хранителни продукти възникна необходимост от уеднаквяване на изискванията на страните производителки за международния пазар. Международната здравна организация WHO (World Health Organization), Световната организация по прехрана FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) съвместно със Световната търговска организация WTO (World Trade Organization), обединяват усилия си при създаването на Комисията Кодекс Алиментариус (от латински – Комисия по хранително законодателство) и разработват система HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), в основата, на която са седемте международно признати принципа на НАССР.

 1. Анализ на опасностите
 2. Определяне на критичните точки за контрол (КТК)
 3. Определяне на критични граници за всяка КТК
 4. Определяне на процедури на мониторинг на КТК
 5. Разработване на коригиращи действия
 6. Валидиране на разработения НАССР план
 7. Документация и записи на НАССР

НАССР се приема от много страни, като единствено приемливия подход за безопасност на храните и напитките, а в някои от тях е част от задължителните нормативни изисквания. НАССР е необходимо условие за износ за САЩ и Канада. Преработвателите и производителите на храни от страните членки на Европейския съюз следва да внедрят НАССР до 01.01.2006 г., съгласно Регламент 852/2004 ЕС. В България предприятията въвеждат поетапно НАССР до 01.01.2007, като първи са месопреработвателите - до 01.01.2006.

Стандартът за управление на качеството ISO 9001:2008 държи сметка за очакванията на потребителите, сред които разбира се най-важно е безопасността на хранителните продукти. Интегрирането на СУК по ISO 9001:2008 със Системата за управление безопасността на хранителните продукти е по-ефективно от гледна точка на удовлетвореността на потребителя , отколкото прилагането на тези системи по отделно.

За подпомагане разработването на интегрирани системи за управление на качеството, в предприятия от хранителната промишленост, ISO/TK34 разработва през 2001 г. допълващ стандарти ISO 15161:2001 “Ръководство за прилагане стандарта ISO 90018 в хранителната и питейна промишленост”, което обхваща всички аспекти на качеството и дава препоръки как да се интегрира системата HACCP в действащата система за управление на качеството.

Главната идея на НАССР е да насочи ресурсите на предприятието към тези етапи от технологичните процеси и условия на производство, които се явяват критични за безопасността на хранителните продукти и да елиминира, предотврати или намали до приемливо ниво риска от хранително заболяване, натравяне или нараняване на потребителя.

За да функционира ефективно системата НАССР, тя следва да се поддържа от ръководството на предприятието, да бъде разработена и внедрена като част от общите процеси на управлението на предприятието.

Защо е нужна системата НАССР на предприятията?

 • Внедряването на тази система се изисква от търговци, стремящи се да купуват безопасна продукция.
 • Чуждите инвеститори охотно правят капиталовложения, ако има действащ НАССР в предприятието.
 • Предизвиква интерес у местната администрация и е лесно да си осигурите подкрепата й.
 • Дава преимущество при участието във важни търгове.
 • Включва се в законодателството и регламента на много страни. Когато производител иска да излезе на външния пазар, прилагането на НАССР е задължително.
 • Изисква се от Закона за храните.
 • Признава се от много застрахователни компании и е сериозен аргумент при съдебни искове.

Процесите на производство на хранителни продукти не могат да се оставят на случайността, а трябва постоянно да се наблюдават и контролират. Принципите на НАССР системата се отнасят до определяне на местата за контрол (КТК), начините за мониторинг и коригиращи действия. Последните се прилагат в случаите, когато КТК излезе извън контрол и безопасността на произвежданите храни и напитки е застрашена.

Наличието на НАССР система по Закона за храните се извършва от РИОКОЗ или ДВСК. Проверката на съответствието на НАССР системата с изискванията и получаването на международно признат сертификат се извършва след успешен сертификационен одит, какъвто може да бъде извършен от Тюф Норд България ЕООД.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de