MENU

Международен сертификационен стандарт в производството на релсови превозни средства

  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на системи
  3. IRIS
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

IRIS - железопътен сектор

Поради процесите на техническо преструктуриране на операторите, както и хармонизиране на законодателството, на пазарите на железопътния трафик, се променят. За да се отговори на изискванията на оператора за качество и надеждност на подвижния състав, е определен международен железопътен стандарт разработен на базата на DIN EN ISO 9001 стандарт за системи за управление под ръководството на UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes) с IRIS (International Railway Industry Standard). IRIS се счита за одобрен стандарт за одобрение на доставчиците в промишлеността на релсови превозни средства.

TÜV NORD CERT има съответното одобрение и беше един от първите пет одобрени предприятия за сертифициране на които се разрешава извършване на оценка в съответствие с новите международни железопътни промишлени стандарти.

Пригответе се за новите изисквания на железопътния сектор в срок. Осигурете си конкурентно предимство и станете компания сертифицирана в съответствие със стандарт IRIS.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Николай Хайтов № 2 вх. Г етаж 4, 1505 София / България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.