MENU

IFS и BRC - Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на системи
  3. IFS и BRC
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

IFS и BRC са стандарти за безопасност на храните

въведени от асоциациите на търговците на едро във Великобритания, Франция и Германия. Големите търговски вериги като Metro, Tesco, Sainsbury, Auchan и Carrefour изискват въвеждането на тези стандарти от всички техни доставчици на хранителни продукти.

BRC (British Retail Consortium) е схема на сертификация, създадена от британската асоциация на търговците на дребно. Изискванията на BRC включват изисквания от HACCP и ISO 9001 и се проверяват чрез фиксирана схема проверки и инспекции на отделни компоненти от системата за управление на производството. Актуалната към момента редакция на BRC е ревизия 4.

IFS (International Featured Standard) е аналогична схема, въведена във Франция и Германия, включваща елементи от HACCP, ISO 9001, добри производствени и хигиенни практики. Сертификационната схема е развита на базата на EN 45011 и съгласно постигнатото споразумение с водещите акредитационни органи единствен акредитиращ орган е централата на германските търговци на дребно HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) със седалище Франкфурт.

Сертификацията по IFS или BRC е вече необходимо условие, ако желаете Вашите стоки да се предлагат по рафтовете на водещите супермаркети в България и Европа. Сертификатите по IFS или BRC служат като доказателство за нивото на безопасно производство на храни и елиминират множеството проверки от страна на самите супермаркети. В повечето случаи е достатъчно Вие да представите доклада от последната проверка и съответния акредитиран сертификат от независим сертификационен орган, какъвто е TÜV NORD CERT.

Сертификацията по IFS или BRC е начин да разширите Вашите пазари, гарантирайки на партньорите си качество и надеждност. Тя Ви дава възможност да реализирате Вашите продукти чрез мощните мрежи на супермаркетите в Европа.

TÜV NORD CERT уведомява своите клиенти, че всеки издаден IFS-сертификат е валиден само когато е качен и на страницата на IFS. Сертификати, които не са обявени на страницата на IFS, не са валидни.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.