IFS и BRC - Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

IFS и BRC са стандарти за безопасност на храните

въведени от асоциациите на търговците на едро във Великобритания, Франция и Германия. Големите търговски вериги като Metro, Tesco, Sainsbury, Auchan и Carrefour изискват въвеждането на тези стандарти от всички техни доставчици на хранителни продукти.

BRC (British Retail Consortium) е схема на сертификация, създадена от британската асоциация на търговците на дребно. Изискванията на BRC включват изисквания от HACCP и ISO 9001 и се проверяват чрез фиксирана схема проверки и инспекции на отделни компоненти от системата за управление на производството. Актуалната към момента редакция на BRC е ревизия 4.

IFS (International Featured Standard) е аналогична схема, въведена във Франция и Германия, включваща елементи от HACCP, ISO 9001, добри производствени и хигиенни практики. Сертификационната схема е развита на базата на EN 45011 и съгласно постигнатото споразумение с водещите акредитационни органи единствен акредитиращ орган е централата на германските търговци на дребно HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) със седалище Франкфурт.

Сертификацията по IFS или BRC е вече необходимо условие, ако желаете Вашите стоки да се предлагат по рафтовете на водещите супермаркети в България и Европа. Сертификатите по IFS или BRC служат като доказателство за нивото на безопасно производство на храни и елиминират множеството проверки от страна на самите супермаркети. В повечето случаи е достатъчно Вие да представите доклада от последната проверка и съответния акредитиран сертификат от независим сертификационен орган, какъвто е TÜV NORD CERT.

Сертификацията по IFS или BRC е начин да разширите Вашите пазари, гарантирайки на партньорите си качество и надеждност. Тя Ви дава възможност да реализирате Вашите продукти чрез мощните мрежи на супермаркетите в Европа.

TÜV NORD CERT уведомява своите клиенти, че всеки издаден IFS-сертификат е валиден само когато е качен и на страницата на IFS. Сертификати, които не са обявени на страницата на IFS, не са валидни.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис Софияул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

Tel.: +359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297
bulgaria@tuev-nord.de