FSC® сертификация - показател за отговорно управление на горите

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис
Fax: +359 32 650 851

Гори, продукти от дървесина, печат и хартия

FSC® сертификацията удостоверява, че продуктите са доставени от добре управлявани гори, което носи екологични, социални и икономически ползи.

Собствениците на гори и мениджърите могат да желаят сертификат по FSC®, за да демонстрират отговорно отношение към управляваните от тях гори. По веригата на доставки сертификацията по FSC® може да осигури допълнителни ползи, като например достъп до нови пазари.

Защо да се сертифицирате по системата FSC

 • Сертификатът открива достъп до нови пазарни сегменти без инвестиции в конструиране, машини, производствена база, нов персонал и реклама
 • Подобрява публичния имидж на компанията сред клиенти във високия ценови сегмент
 • Опазването на природата и отговорното управление на горите е модерно и актуално
 • Подобни мерки все по-често ще се финансират от национални и европейски програми
 • FSC® сертификатът представлява пряка връзка между гората и крайния клиент
 • Ще имате доказан принос в борбата с климатичните промени
 • Сертификатът икономисва на компаниите конфронтацията с правителствените органи по контрол (виж закона за горите) и неправителствени природозащитни организации

Услуги, които предлага TÜV-NORD

 • Сертифициране по международен стандарт FSC® (CoC и работа с контролирана дървесина CW)
 • Обучения на фирмен персонал по работа със стандартите FSC от високо квалифицирани международни специалисти
 • В процеса на сертификация ние се стремим изискванията да са адекватни на стандартите, така и на националната проблематика
 • Ние разполагаме и предлагаме услугите на цялата корпоративна мрежа на TÜV NORD CERT GmbH
 • Ние предлагаме сертификацията по FSC® в интегрирани системи за управление на качеството от серията ISO което спестява на клиентите ни разход на финансови средства и време.
  Акредитиран от Международна акредитационна асоциация (ASI) - Trademark Licence Code: FSC® A000529

 

ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de