MENU

FSC сертификация - показател за отговорно управление на горите

  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на системи
  3. FSC
 • ТЮФ НОРД България ЕООД
 • Централен офис +359 32 624 243
 • Fax: +359 32 650 851

Гори, продукти от дървесина, печат и хартия

FSC сертификацията удостоверява, че продуктите са доставени от добре управлявани гори, което носи екологични, социални и икономически ползи.

Собствениците на гори и мениджърите могат да желаят сертификат по FSC, за да демонстрират отговорно отношение към управляваните от тях гори. По веригата на доставки сертификацията по FSC може да осигури допълнителни ползи, като например достъп до нови пазари.

Защо да се сертифицирате по системата FSC

 • Сертификатът открива достъп до нови пазарни сегменти без инвестиции в конструиране, машини, производствена база, нов персонал и реклама
 • Подобрява публичния имидж на компанията сред клиенти във високия ценови сегмент
 • Опазването на природата и отговорното управление на горите е модерно и актуално
 • Подобни мерки все по-често ще се финансират от национални и европейски програми
 • FSC сертификатът представлява пряка връзка между гората и крайния клиент
 • Ще имате доказан принос в борбата с климатичните промени
 • Сертификатът икономисва на компаниите конфронтацията с правителствените органи по контрол (виж закона за горите) и неправителствени природозащитни организации

Услуги, които предлага TÜV-NORD

 • Сертифициране по международен стандарт FSC (CoC и работа с контролирана дървесина CW)
 • Обучения на фирмен персонал по работа със стандартите FSC от високо квалифицирани международни специалисти
 • В процеса на сертификация ние се стремим изискванията да са адекватни на стандартите, така и на националната проблематика
 • Ние разполагаме и предлагаме услугите на цялата корпоративна мрежа на TÜV-NORD
 • Ние предлагаме сертификацията по FSC в интегрирани системи за управление на качеството от серията ISO което спестява на клиентите ни разход на финансови средства и време.
  Акредитиран от Международна акредитационна асоциация (ASI) - Trademark Licence Code: FSC® A00529

 

 

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de