MENU

Проверка на хранителни продукти

Проверка на хранителните продукти по процедура A75-S012 представлява Оценка на доставчика на хранителни продукти по отношение на рисковете от доставените продукти.

Изискванията са основани на стандарта IFS (International Featured Standard) и стандарта FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Проверката и оценката се извършва от одитор с подходяща квалификация за съответният продукт. След успешно преминат одит с оценка над 75 % и положителни резултати от лабораторни проби по утвърден мониторингов план, ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД, взема решение за издаване на удостоверение за съответната продуктова група храни и позволява поставянето на стикер с тестовата марка по утвърден образец.

сертификати

Издадени сертификати

фирма № на сертификат
ДЕНТУР ООД  75 012 200 001
Градус 1 ЕООД 75 012 200 002
ПИЛКО ЕООД 75 012 200 003
ПИКАНТ ТРЕЙД ООД 75 012 200 004