Проверка на хранителни продукти

Проверка на хранителните продукти по процедура A75-S012 представлява Оценка на доставчика на хранителни продукти по отношение на рисковете от доставените продукти.

Изискванията са основани на стандарта IFS (International Featured Standard) и стандарта FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Проверката и оценката се извършва от одитор с подходяща квалификация за съответният продукт. След успешно преминат одит с оценка над 75 % и положителни резултати от лабораторни проби по утвърден мониторингов план, ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД, взема решение за издаване на удостоверение за съответната продуктова група храни и позволява поставянето на стикер с тестовата марка по утвърден образец.

сертификати

Издадени сертификати


75012200010

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

БЕЛЛА България АД, площадка ИДЕА

БРЕЙ Продуктова група  9 - Колбаси;

75012200011

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Джем и Джем ООД

БРЕЙ Продуктова група  2 - Консервирани продукти;

75012200012

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Милки Груп Био ЕАД

БРЕЙ Продуктова група  3 - Млечни изделия

75012200013

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Йотови ООД

БРЕЙ Продуктова група  3 - Млечни изделия


75012200010

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

БЕЛЛА България АД, площадка ИДЕА

БРЕЙ Продуктова група  9 - Колбаси;

75012200011

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Джем и Джем ООД

БРЕЙ Продуктова група  2 - Консервирани продукти;

75012200012

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Милки Груп Био ЕАД

БРЕЙ Продуктова група  3 - Млечни изделия

75012200013

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД

Йотови ООД

БРЕЙ Продуктова група  3 - Млечни изделия

фирма

№ на сертификат

ДЕНТУР ООД 

75 012 200 001

Градус 1 ЕООД

75 012 200 002

ПИЛКО ЕООД

75 012 200 003

ПИКАНТ ТРЕЙД ООД

75 012 200 004

БЕЛЛА България АД / ИДЕА

75 012 200 006

БЕЛЛА България АД / Орехите

75 012 200 007

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД /

БЕЛЛА България АД, площадка Тестени

75 012 200 008

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД & Cо КД / Траки Фуудс ЕООД

75 012 200 009