Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Τα πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων. Τα πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Τα Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας έχουν εφαρμογή σε κάθε εταιρία που στοχεύει στην:

  • έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της για την ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην λειτουργία της (διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες)
  • καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων Υγείας & Ασφάλειας που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της
  • θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας & ασφάλειας και στην υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την επίτευξή τους, με κυρίαρχο όραμα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
  • εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και στην εμπέδωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της. 

Αναγνωρίζοντας όλα τα παραπάνω ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), βρίσκεται ήδη στην διαδικασία της ανάτπυξης του ISO 45001 του πρώτου διεθνούς προτύπου για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο θα αντικαταστήσει σταδιακά το πρότυπο OHSAS 18001:2007. Η κυκλοφορία του νέου προτύπου αναμένεται τέλος του 2016, αρχές του 2017.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και χορηγεί Πιστοποιητικά διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (DAKKS και ΕΣΥΔ).

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των παρεχομένων υπηρεσιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι η χρησιμοποίηση επιθεωρητών με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα υγείας και ασφάλειας, σε ένα ευρύτατο φάσμα εργασιακών δραστηριοτήτων (βιομηχανία, κατασκευαστικός κλάδος, υπηρεσίες). Το γεγονός αυτό, καθιστά περισσότερο αξιόπιστη την επιθεώρηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), αφού στοχεύονται και αναδεικύονται τα θέματα υγείας και ασφάλειας που απασχολούν κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, προσδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία με άμεσο όφελος για την πιστοποιημένη εταιρεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr