ΒΙΜ ISO 19650-2: Λύσεις για Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εταιρειών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΜ

Oι τεχνολογίες Μοντελοποίησης Κατασκευαστικών Πληροφοριών (Building Information Modeling – BIM) προσφέρουν καινοτόμες ψηφιακές μορφές υλοποίησης των κατασκευών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων. Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση ΒΙΜ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες και βιώσιμες υποδομές, καθώς η κλιματική αλλαγή, η ορθολογική χρήση των πόρων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν κάποιες από τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το BIM αποτελεί το εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Βασίζεται στη χρήση έξυπνων ψηφιακών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται, μέσω συνεργατικών τρόπων εργασίας, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία εγκαταστάσεων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το ΒΙΜ εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα και εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών και όλων των επιπέδων πολυπλοκότητας. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλα κτίρια, δίκτυα υποδομών, μεμονωμένες κατασκευές και εξοπλισμό. Εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού, της μελέτης, της υλοποίησης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της ανακαίνισης και της επισκευής, έως και την κατεδάφιση.

Αυτό που εισάγει το ΒΙΜ είναι η 3D οπτική αναπαράσταση των λειτουργιών ενός έργου και όχι μόνο της γεωμετρίας του, ενώ με διάφορα εργαλεία οργανώνει το σύνολο των ενεργειών και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Με αυτό τον τρόπο εισάγονται νέες διαστάσεις στην κατασκευή, όπως το 4D που αντιπροσωπεύει τον χρόνο, το 5D το κόστος, το 6D την ενεργειακή ανάλυση και το 7D την διαχείριση του έργου.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΒΙΜ

Τα οφέλη από την εφαρμογή του BIM περιλαμβάνουν την αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των αστοχιών και των αλλαγών στις δραστηριότητες σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και τη μείωση του κινδύνου και του κόστους. Βελτιώνει τον σχεδιασμό, ευνοεί τον καλύτερο συντονισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών. Η χρήση τεχνολογιών ΒΙΜ προσφέρει:

 • Ταχύτερη επικοινωνία και συνεργασία των εμπλεκόμενων
 • Βελτιωμένη διαχείριση των σχεδιαστικών, κατασκευαστικών και λειτουργικών δεδομένων
 • Βελτιστοποίηση των μεθόδων εργασίας και του συντονισμού κατά τον σχεδιασμό
 • Καλύτερη ανάλυση των μελετών και προσομοίωση των διεπαφών
 • Ακρίβεια στις ποσότητες των υλικών που απαιτούνται
 • Αυξημένη παραγωγικότητα κατά την κατασκευή και ταχύτερη υλοποίηση
 • Έγκυρες πληροφορίες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
 • Βελτιωμένη διαχείριση σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου και της εγκατάστασης
 • Μειωμένο κίνδυνο και μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης και λειτουργίας

Με την εφαρμογή του BIM διευκολύνονται γενικά διαδικασίες και αναλύσεις που έως τώρα ήταν πολύ περίπλοκες, χρονοβόρες και ακριβές στην υλοποίησή τους.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΜ

Παρόλο που το BIM είναι σχετικά καινούργια σαν τεχνολογία, λόγω των εξαιρετικών οφελών που έχουν αποκομιστεί από τις πρώτες εφαρμογές του, κυριαρχεί η σιγουριά ότι η χρήση του θα επεκταθεί και θα καταλήξει να είναι αναπόσπαστο μέρος της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας.

Σήμερα το ΒΙΜ έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με εθνικές οδηγίες και διεθνείς τυποποιήσεις. Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με τη χρήση του ΒΙΜ σε διεθνές επίπεδο, το 78% των επαγγελματιών συμφωνεί ότι το ΒΙΜ είναι το μέλλον στην κατασκευή των έργων, το 31% χρησιμοποιεί ήδη ΒΙΜ, ενώ 19 στους 20 επαγγελματίες δηλώνουν ότι θα ενσωματώσουν το ΒΙΜ μέσα στην επόμενη πενταετία. Το ΒΙΜ αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε πολλές χώρες στον κόσμο. Στην Ευρώπη η ενσωμάτωσή του κατέγραψε αύξηση έως και 50% τα τελευταία 5 χρόνια.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκληρώνει την «Εθνική Στρατηγική» και τον «Οδικό Χάρτη» για την εφαρμογή του BIM. Mε την Εθνική Στρατηγική διαμορφώνεται και αναπτύσσεται συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφές όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Ο «Οδικός Χάρτης» για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Το ΒΙΜ, τόσο ως τεχνολογία όσο και ως λειτουργική διαδικασία, έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και η αστική ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ήδη πολλές εταιρείες και επαγγελματίες επιβεβαιώνουν τα πολλαπλά οφέλη και το γεγονός ότι ήρθε για να μείνει.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ψηφιακή μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου στο ΒΙΜ, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του, αγκαλιάζει και συνδράμει στις προσπάθειες για την εφαρμογή των τεχνολογιών και των διαδικασιών διαχείρισης των κατασκευαστικών πληροφοριών. Το BIM καθίσταται βασικό εργαλείο του κατασκευαστικού κλάδου. Η εξοικείωση με τις πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών και η ενσωμάτωσή τους στα μοντέλα θα είναι όλο και πιο απαραίτητα για τους επαγγελματίες του χώρου.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΒΙΜ σε σχέση με την ποιότητα, τη μείωση του χρόνου μελέτης και κατασκευής αλλά και του κόστους, έχουν συμβάλει ώστε οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου να ξεπεράσουν την όποια ανασφάλεια για τις ψηφιακές διαδικασίες του ΒΙΜ στη μελέτη και κατασκευή ενός έργου. Ωστόσο, εσωτερικά λειτουργικά εμπόδια που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού στο ΒΙΜ και στη διαχείριση των πληροφοριών ενός έργου ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία μετάβασης.

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Πληροφοριών και στο Πρότυπο 19650-2

Για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modeling (BIM), όπως ζητείται σε διαγωνισμούς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πιστοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2. Συνεπώς, η πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 19650-2 αποτελεί τη μοναδική έξωθεν επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του για τη διαχείριση πληροφοριών (ΒΙΜ) σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικά στάδια του έργου και σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διενεργεί εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία αναλύονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του προτύπου ISO 19650-2, το οποίο αφορά στη διαχείριση των κατασκευαστικών πληροφοριών κατά την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα διασφαλίσουν την ικανότητα της εταιρείας τους να αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών κατά ISO 19650-2. Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει την ορολογία του προτύπου, αναλύει τις απαιτήσεις εφαρμογής του από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ περιγράφει την αρμοδιότητα διαχείρισης των πληροφοριών και τον τρόπο εφαρμογής τους από τους Οργανισμούς. Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

 • Εισαγωγή στο BIM και στη σειρά των Διεθνών Προτύπων ISO 19650
 • Βασικές αρχές και έννοιες του BIM
 • Εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του 19650-2
 • Βασικές τεχνολογικές έννοιες του ΒΙΜ
 • Επισκόπηση των απαιτήσεων διαχείρισης των πληροφοριών του ΒΙΜ σύμφωνα με το ISO 19650-2
 • Λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων εφαρμογής του ISO 19650-2
 • Βασικά συμπεράσματα για την υλοποίηση των απαιτήσεων του ISO 19650-2 από τα εμπλεκόμενα μέρη

Το σεμινάριο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων με το σχετικό πρότυπο ISO 19650-2, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19650-2 ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΜ

Η Πιστοποίηση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 19650-2 αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών που θέλουν να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Μέσω του δικτύου των έμπειρων και άρτια καταρτισμένων επιθεωρητών της, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης οργανισμών που διαχειρίζονται πληροφορίες υλοποίησης κατασκευών βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 19650-2 :
 • Έξωθεν καλή μαρτυρία - Επιβεβαίωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του προτύπου, από τον ανεξάρτητο, αμερόληπτο, αξιόπιστο Φορέα Πιστοποίησης, TUV Hellas TUV NORD
 • Αύξηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (διαφάνεια, τήρηση νομοθεσίας )
 • Εθνική και Διεθνής αναγνώριση από εμπλεκόμενα μέρη (πολιτεία, πιστωτικά ιδρύματα, τεχνικές εταιρείες και παραγωγούς, επενδυτές, καταναλωτές)
 • Δημιουργία Ευκαιριών Συνεργασίας σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
 • Πιστοποίηση : Ταξίδι Διαρκούς Βελτίωσης βιωσιμότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr