Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 22000 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)

Ο σκοπός του ISO 22000:2018 είναι να σας δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξετε ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που οδηγεί στη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών με αντίκτυπο στην ασφάλεια των τελικών προϊόντων τροφίμων. Είτε είστε γεωργός, είτε παραγωγός, μεταποιητής, εισαγωγέας, προμηθευτής ή λιανοπωλητής τροφίμων, οι υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου που σας προσφέρει η TÜV HELLAS (TÜV NORD), σας επιτρέπουν να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στην αγορά και να αποδείξετε ότι ασπάζεστε μια κουλτούρα αριστείας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Βασικά οφέλη:

 • Προσδιορισμός και έλεγχος των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων αναπτύσσοντας τη σκέψη που βασίζεται στον κίνδυνο σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.
 • Αποφεύγετε τις ανακλήσεις και τον χαμένο χρόνο μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Αντιμετωπίζετε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, προσαρμόζοντας το ISO 22000 στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
 • Ενισχύετε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με παγκόσμια αναγνώριση της ασφάλειας των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών.
 • Συστηματική διαχείριση για τήρηση της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Τροφίμων προσαρμοσμένο στον οργανισμό σας.
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης με άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε ISO.

Εξασφαλίστε την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ISO 22000:2018

Οι οικονομικές συνέπειες και οι συνέπειες για τη φήμη για την επωνυμία σας, μπορεί να είναι δαπανηρές. Η ολοκληρωμένη, προληπτική διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων είναι το κλειδί. Το ISO 22000 περιγράφει λεπτομερώς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSMS) που επιτρέπει στους φορείς της βιομηχανίας τροφίμων να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), σας επιτρέπει να δείξετε ότι η δέσμευσή σας για την ασφάλεια των τροφίμων υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Εξασφαλίστε βιομηχανικά πρότυπα και ασφαλή πρόσβαση στην αγορά.

Το ISO 22000 συνδυάζει μια σειρά από εθνικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων σε ένα απλό, διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο ευθυνών και απαιτήσεων. Το ISO 22000 ενσωματώνει επίσης στοιχεία Καλών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMP), και Ανάλυσης Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) και άλλων κορυφαίων προληπτικών διαδικασιών.

Το ISO 22000 FSMS είναι πιο αυστηρό από αυτά που απαιτούνται συνήθως από τους ρυθμιστικούς φορείς.

Εξασφαλίστε την Ασφάλεια από τον αγρό στο τραπέζι

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από τους ενδιαφερόμενους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, καθώς και σε εταιρείες συναφείς με τις δραστηριότητες αυτών, δηλαδή:

 • Παραγωγούς τροφίμων
 • Παραγωγούς ζωοτροφών
 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Μεταφορά, αποθήκευση
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
 • Βιομηχανία υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και προσθέτων
 • Ελεγκτές παρασίτων

Η προσέγγιση “from Farm to Fork” του ISO 22000 ενθαρρύνει την αποτελεσματική επικοινωνία, τις συνεπείς πρακτικές και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της βιομηχανίας τροφίμων, γεγονός που θέτει τις βάσεις για πιο αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Δανάη ΝτόκουPC FOOD
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7461
Fax: +30 210 65 28 025
dntokou@tuv-nord.com