Διαχείρισης Βιωσιμότητας στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (ISO 21401

ISO 21401:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί για το  ISO 21401:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις- Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements

Το πρότυπο προσδιορίζει τις:

  • περιβαλλοντικές,
  • κοινωνικές και
  • οικονομικές απαιτήσεις

για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Το ISO 21401:2018 έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα καταλύματα, ανεξαρτήτως μεγέθους, τόπου λειτουργίας και χαρακτηριστικών να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Εξασφαλίζοντας έτσι στην πράξη ότι υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες και πλέον αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής τόσο εντός της τουριστικής βιομηχανίας όσο και για τους πελάτες των ξενοδοχείων.

Επιπλέον, το πρότυπο περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις και συγκεκριμένα κριτήρια εφαρμογής και ελέγχου με στόχο την πιστοποίηση με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO.

Το ISO 21401:2018 απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να:

  • Εφαρμόσουν, διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους
  • Διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με την πολιτική βιωσιμότητας

Έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προτύπων για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σε ξενοδοχεία και να διευκολύνει έτσι, την πλήρη ενσωμάτωσή του σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες.

Έτσι, η TÜV HELLAS (TÜV NORD), ως πρώτος φορέας επιθεωρήσεων-πιστοποιήσεων στην Ελλάδα που κατέχει την σχετική διαπίστευση, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την πρωτοπορία της και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρία ΛιοντάκηProduct Manager Tourism
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 2810391856
Fax: +30 210 6547 246
mliontaki@tuv-nord.com