ΤΥΠΟΣ

Ο Τύπος για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Οι σπουδαίες ειδήσεις του Φορέα μας παρουσιάστηκαν στον ελληνικό Τύπο καλύπτοντας επιχειρηματικό και εξειδικευμένο κοινό. 

Πιστοποίηση τμήματος Φυσικοθεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου

19.000 Επαγγελματίες έχουν πιστοποιηθεί έως τώρα από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ποιότητα και Αξιοπιστία στην Αλυσίδα Τροφίμων