20 χρόνια Συνεργασίας. 20 χρόνια Εμπιστοσύνης. 20 χρόνια Μαζί.

20 εταιρείες, κορυφαίοι εκπρόσωποι των κλάδων τους, μιλούν για την 20ετή τους συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας αλλά και τα μοναδικά οφέλη που τους προσφέρει ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Οι μακροχρόνιες, αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την TÜV HELLAS (TÜV NORD), αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή μας για ποιοτικές υπηρεσίες και σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρούνται και εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου.

20 εταιρείες, κορυφαίοι εκπρόσωποι των κλάδων τους, μιλούν για την 20ετή τους συνεργασία με την  TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιβεβαιώνοντας  την αφοσίωσή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας αλλά και τα μοναδικά οφέλη που τους προσφέρει ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Μας κάνουν υπερήφανους δίνοντάς μας ώθηση να συνεχίσουμε, όχι μόνο για τα επόμενα 20 χρόνια αλλά για πολλά περισσότερα.

Ανακαλύψτε στο παρακάτω «Αφιέρωμα» ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες & Οργανισμούς που γιορτάζουν μαζί μας

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ.

Και συνεχίζουμε!

Δείτε όλο το αφιέρωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: :