Πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη διασφάλιση ποιότητας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το πρόγραμμα στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς τις δράσεις του παρακολούθησαν περισσότερα από 300 μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού καθώς πάνω από 300 Φοιτητές του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης .

Πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά θέματα διασφάλισης ποιότητας ολοκλήρωσε με επιτυχία η Διεύθυνση Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους - Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)».

Η συνεργασία με το ΑΠΘ στη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε στα πλαίσια της προτεραιότητας που δίνει αλλά και της σημαντικής εμπλοκής που έχει ο κορυφαίος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν τη δια βίου μάθηση αλλά και τη διαχείριση της ποιότητας.

Το πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών ενοτήτων, στις οποίες –μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται βασικές αρχές Διοίκησης και Διοίκησης Ποιότητας, γενικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, στρατηγικός σχεδιασμός και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα εργαλείων ποιότητας καθώς και στα σχετικά πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης.

Οι δράσεις έλαβαν χώρα κατά το διάστημα Μαΐου, Ιουνίου και  Νοέμβριου 2023. Με την αφορμή της ολοκλήρωσης του προγράμματος,  πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εντός του Πανεπιστημίου ειδική εκδήλωση απονομής για τη Βεβαίωση Επιτυχούς  Περάτωσης του έργου.

Η κυρία Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Φορέα, δήλωσε ότι: «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση ενός τόσο μεγαλόπνοου έργου, ειδικά σε συνεργασία με ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Η διαρκής εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι βασική προτεραιότητα του φορέα μας, ενώ τα θέματα διασφάλισης ποιότητας είναι μείζονος σημασίας, γεγονός που αποτυπώθηκε και από την αθρόα συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα».

Η κυρία Μαρία Πιτσίκα, Σύμβουλος Διοίκησης και Υπεύθυνη του Έργου, δήλωσε ότι: «Η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του προγράμματος αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και η συμβολή των στελεχών της ΜΟΔΙΠ ήταν καθοριστική για την επιτυχή περάτωση του έργου».