Κυλιόμενες Κλίμακες

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

TÜV HELLAS κατανοώντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 115-1.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεώρησης TÜV HELLAS κατανοώντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 115-1 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων).

Η διαπίστευση των υπηρεσιών μας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αποτελεί συνέχεια και αναγνώριση της δραστηριοποίησης του Οργανισμού μας στο σχετικό αντικείμενο μέσα από την οποία έχει αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Ο περιοδικός έλεγχος των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Κυλιόμενων Διαδρόμων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός μιας και πρόκειται για μηχανήματα που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό σε χώρους με μεγάλη κίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κυλιόμενες κλίμακες εξαιτίας της φύσης της λειτουργίας τους προκαλούνται ατυχήματα αρκετά συχνότερα σε σχέση με τους ανελκυστήρες.

O έλεγχος από Διαπιστευμένο Οργανισμό εγγυάται με αντικειμενικό τρόπο και κριτήρια τη συμμόρφωση των κυλιομένων κλιμάκων και διαδρόμων προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο κατά την εγκατάσταση τους όσο και σε τακτά περιοδικά διαστήματα αφού τεθούν σε λειτουργία.

Ο έλεγχος βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 115-1περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες εργασίες:

  • Έλεγχο αποστάσεων ασφαλείας με γειτονικά οικοδομικά στοιχεία.
  • Οπτικό έλεγχο μηχανήματος
  • Δοκιμές των ασφαλιστικών διατάξεων
  • Δοκιμή λειτουργίας.

Πέραν των ανωτέρω ελέγχων σύμφωνα με το EN 115-1 η TÜV HELLAS αναλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Έλεγχο της μελέτης και της επιλογής του εξοπλισμού με βάση την σκοπούμενη χρήση των ανελκυστήρων
  • Επιθεώρηση κατά την κατασκευή (επίβλεψη έργου)
  • Έκτακτους ελέγχους και πραγματογνωμοσύνες
  • Ειδικούς ελέγχους από εξειδικευμένους μηχανικούς σε τμήματα του εξοπλισμού ή ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας (ποιότητα κίνησης, θόρυβος).

Στον τομέα των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Διαδρόμων, η TÜV HELLAS έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη εμπειρία, έχοντας επιθεωρήσει σχετικά έργα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στον Νέο Σταθμό Αθηνών του ΟΣΕ, στο «424» Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Νέο Αεροδρόμιο Λάρνακας, σε πολυκαταστήματα και κρουαζιερόπλοια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7454
Fax: +30 210 6528025
lifts@tuvhellas.gr