ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ανελκυστήρων

Αγαπητοί Πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που επιλέξατε την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για τη διενέργεια του ελέγχου / της πιστοποίησης του (των) ανελκυστήρα (ων) σας.

Το κύρος και η αξιοπιστία του Οργανισμού μας είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιβατών αλλά και των τεχνικών των ανελκυστήρων. Το διεθνώς αναγνωρίσιμο σήμα μας θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στη φήμη και τη λειτουργία σας. Λειτουργώντας τα τελευταία 30 χρόνια με βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, για τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον κλάδο, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο δηλώνοντας το επίπεδο ικανοποίησης από τη μεταξύ μας συνεργασία. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε το επίπεδο της ικανοποίησής σας, αλλά και να συγκεντρώσουμε ιδέες και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

(1) Γενικές Πληροφορίες

(2) Παροχή Υπηρεσιών
(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(3) Τεχνική Επάρκεια και Συμπεριφορά του Προσωπικού μας
(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(4) Αναφορά Επιθεώρησης / Ελέγχου
(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(5) Πιστοποιητικό
(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(6) Γενικές Ερωτήσεις

6.1 Πόσο ευχαριστημένοι είστε στα παρακάτω σημεία από την εταιρεία μας;
(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(7) Κριτήρια Επιλογής

Παρακαλούμε κατατάξτε με έναν αριθμό από το 1 έως το 6 τα παρακάτω κριτήρια επιλογής φορέα επιθεώρησης, με βάση τη σημαντικότητα τους. Παρακαλούμε ένας αριθμός ανά κριτήριο.

(8) Στατιστικές Πληροφορίες (προαιρετικό)

Σημείωση: Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συλλέγονται και αποθηκεύονται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) προς αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών μας προς εσάς. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το παραπάνω ερωτηματολόγιο, συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας, ενώ χρησιμοποιεί τα στοιχεία που εσείς οι ίδιοι παρέχετε μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε δώσει τις εν λόγω πληροφορίες.