Ανελκυστήρες

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων από την TÜV HELLAS αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

O έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό είναι θεσμοθετημένος εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και από το 2000 στην Ελλάδα.

H επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση.

Σημειώνεται ότι η επιθεώρηση / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία.

H TÜV HELLAS είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 0654 για την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων.

Με την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την άριστη οργάνωση της έχει κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη του τεχνικού κόσμου και του καταναλωτικού κοινού και γι’ αυτό κατέχει πρωτοπόρο θέση ανάμεσα στους φορείς Πιστοποίησης.

Από το 2000 μέχρι σήμερα έχει επιθεωρήσει και πιστοποιήσει περισσότερους από 35.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων σε μεγάλα Ολυμπιακά Έργα, μεγάλες Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες αλλά και σε πολλά μεγάλα Ιδιωτικά Έργα.

Με σκοπό την Πανελλαδική κάλυψη των ελέγχων ανελκυστήρων, εκτός από τα υποκαταστήματα μας στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, έχει αναπτύξει και δίκτυο Εκπροσώπων - Επιθεωρητών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως Πάτρα, Καλαμάτα, Βόλο, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Σέρρες, Θράκη και Κοζάνη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7454
Fax: +30 210 6528025
lifts@tuvhellas.gr