Αξιολόγηση για Ασφαλή Λειτουργίου Εξοπλισμού

ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η διερεύνηση Καταλληλότητας για Λειτουργία ή Fitness for Service, αξιολογεί την υπολειπόμενη αντοχή του εξοπλισμού στην τρέχουσα κατάστασή του, η οποία ενδέχεται να έχει υποβαθμιστεί από την αρχική της τιμή.

Η διερεύνηση Καταλληλότητας για Λειτουργία ή Fitness for Service (FFS) κατά API RP 579 αξιολογεί την υπολειπόμενη αντοχή του εξοπλισμού στην τρέχουσα κατάστασή του, η οποία ενδέχεται να έχει υποβαθμιστεί από την αρχική της τιμή. Κοινοί μηχανισμοί υποβάθμισης περιλαμβάνουν διάβρωση, τοπική ή τοπικά εντοπισμένη (pitting), χαραμάδες διάβρωσης, διάβρωση λόγω υδρογόνου, ευθραυστότητα, κόπωση, ερπυσμόs υψηλών θερμοκρασιών, εργοδιάβρωση και μηχανικές παραμορφώσεις.
Fitness for Service μπορεί να απαιτηθεί όταν ο εξοπλισμός:

  • Περιέχει ελαττώματα όπως Τοπική Ελάττωση Πάχους ή ρωγμές
  • Δεν ανταπεξέρχεται στα τρέχοντα πρότυπα σχεδιασμού
  • Λειτουργεί υπό δυσχερέστερες συνθήκες από τις αναμενόμενες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7453
Fax: +30 210 6528025
ppifeas@tuv-nord.com