Πιστοποίηση κέντρων δεδομένων (data centers)

Πιστοποίηση κέντρων δεδομένων (data centers)

Στην απαιτητική ψηφιακή εποχή που βιώνουμε, τα κέντρα δεδομένων (data centers) αποτελούν την απαραίτητη υποδομή και την καρδιά των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών καθώς συγκεντρώνουν και διαμεταβιβάζουν όλες τις πληροφορίες. Οι σημαντικότερες παράμετροι για την αξιοπιστία των data centers αποτελούν η φυσική ασφάλεια και η διαθεσιμότητα τους.

To EN 50600 είναι μια σειρά προτύπων που στοχεύουν στην ομοιόμορφη αξιολόγηση των υποδομών πληροφορίας, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Τα κύρια μέρη του προτύπου αφορούν την κατασκευή του κτιρίου, τη διανομή ενέργειας, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, την καλωδίωση τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα ασφαλείας και τις πληροφορίες διαχείρισης και λειτουργίας. Αντίστοιχα η ταξινόμηση των data centers γίνεται σε κλάσσεις για τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια και σε επίπεδα για την ενεργειακή απόδοση.

Η πιστοποίηση των data centers σύμφωνα με το EN 50600 από ένα ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο οργανισμό, τεκμηριώνει αξιόπιστα τη φυσική ασφάλεια και διαθεσιμότητα και διασφαλίζει τη μείωση της περιορισμένης διαθεσιμότητας και τις διακοπές λειτουργίας.

H ΤÜV HELLAS είναι σε άμεση συνεργασία με το TÜVIT με έδρα τη Γερμανία, ως μέλη του ομίλου TÜV NORD GROUP. Το TÜVIT έχει καθιερώσει το TSI.STANDARD από το 2001 που αποτελεί κατάλογο με σημεία ελέγχου για την αξιολόγηση των κέντρων δεδομένων, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στις πιστοποιήσεις σύμφωνα με το EN 50600 που βασίζεται σε ανάλυση επικινδυνότητας. Τα τελευταία χρόνια, το EN 50600 εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο με τη σειρά των αντίστοιχων προτύπων ISO/IEC 22237.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το ν.5069/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 193Α/28-11-2023, η τήρηση κατ’ ελάχιστο του ΕΝ 50600-2-5 έγινε υποχρεωτική.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr