Πιστοποίηση αειφορίας κτιρίων

Πιστοποίηση αειφορίας κτιρίων

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για πιο βιώσιμα κτήρια έχει γίνει επιτακτική. Κινούμενη διαρκώς στα πλαίσια της αειφορίας και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, η TÜV HELLAS συνεργάζεται με το Γερμανικό φορέα DGNB στην πιστοποίηση βιώσιμων κτιρίων.

Το DGNB αναπτύχθηκε το 2009. Το σύστημα πιστοποίησης DGNB προσφέρει ένα εργαλείο σχεδιασμού και βελτιστοποίησης για την αξιολόγηση αειφόρων κτιρίων. Αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς να ενισχύσουν την απτή βιωσιμότητα των κατασκευαστικών έργων. Το σύστημα DGNB βασίζεται στην έννοια της ολιστικής βιωσιμότητας, δίνοντας ίση έμφαση στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την εμπορική βιωσιμότητα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, το σύστημα DGNB βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες που το ξεχωρίζουν από άλλα συστήματα πιστοποίησης που είναι διαθέσιμα στην αγορά:

  • Εκτίμηση κύκλου ζωής
  • Ολιστική προσέγγιση
  • Προσανατολισμένο στην απόδοση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, ολόκληρος ο κύκλος ζωής ενός έργου λαμβάνεται με συνέπεια και αντί για μεμονωμένα μέτρα, αξιολογείται η συνολική απόδοση ενός έργου.

Το Πιστοποιητικό DGNB χορηγείται σε πλατινένιο, χρυσό ή ασήμι, επομένως μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο βράβευσης και μάρκετινγκ. Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Νόμου 4759/2020 (τροποποιητικό άρθρο 25 του Ν. 4067/2012), το DGNB ασημένιο θεωρείται ως εξαιρετική περιβαλλοντική επίδοση και μπορεί να επιφέρει 10% προσαύξηση του συντελεστή δόμησης.

Το Σύστημα DGNB βασίζεται στους τρεις κεντρικούς τομείς βιωσιμότητας της οικολογίας, της οικονομίας και των κοινωνικοπολιτισμικών ζητημάτων, τα οποία σταθμίζονται εξίσου στην αξιολόγηση. Το σύστημα DGNB αξιολογεί την τοποθεσία καθώς και την τεχνική και διαδικαστική ποιότητα με μια ολιστική προσέγγιση. Η απόδοση αυτών των ιδιοτήτων μπορεί να αξιολογηθεί μέσω κριτηρίων πιστοποίησης.

Κάθε κτίριο περνά από διαφορετικές φάσεις (σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, απογραφή/μετατροπή/ανακαίνιση και παροπλισμός στο τέλος της ζωής του), οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές απαιτήσεις και συνθήκες. Αυτά μπορούν να συνοδεύονται από το σύστημα πιστοποίησης DGNB όσον αφορά μια ολιστική βιώσιμη μέθοδο κατασκευής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr