Περιοδικός Έλεγχος Εξοπλισμού Υπό Πίεση

Περιοδικός Έλεγχος Εξοπλισμού Υπό Πίεση

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα Δοχεία Πίεσης (Αεροφυλάκια, Δεξαμενές Υγραερίου, Δοχεία Αερίων κ.α). Ο Περιοδικός έλεγχος είναι απαραίτητος από τη Νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα. Η διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα.

Για τα δοχεία πίεσης:

  • ΦΕΚ 673Β/02.09.1993
  • Εσωτερικές διαδικασίες της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

Για Τις Δεξαμενές Υγραερίου:

  • ΦΕΚ477Β/01.07.1993
  • DRUCKBEHAΕLTER VERORDUNG (Γερμανικός κανονισμός δοχείων πίεσης)
  • Εσωτερικές διαδικασίες της TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

 

Για τους ατμολέβητες:

  • ΦΕΚ 2656Β/28.09.2012
  • Εσωτερικές διαδικασίες της TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχουν εμπιστευθεί την TÜV HELLAS για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr