Υλικά

Επιθεωρήσεις Υλικών

Οι επιθεωρήσεις παραγωγής Σωλήνων και Χυτών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα API 5L, EN 10208, EN 1555 και EN 12735 και είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Οι επιθεωρήσεις παραγωγής Σωλήνων (χαλύβδινων, πλαστικών, χαλκού), Χυτών (χαλύβδινων, ανοξείδωτων, αλουμινίου) είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης περιλαμβάνουν:

  • Έγκριση / σύνταξη προγραμμάτων ποιότητας
  • Επιθεώρηση παραγωγής και δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων παραγωγής και του πελάτη
  • Έκδοση πιστοποιητικών κατά ΕΝ 10204. 

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα API 5L, EN 10208, EN 1555 και EN 12735. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr