Εξοπλισμός Υπό Πίεση

Εξοπλισμός Υπό Πίεση

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ είναι υποχρεωτική από το 2002. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ανήκει ο εξοπλισμός με μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 0,5 bar.

Aναφέρεται στα: δοχεία πίεσης, λέβητες ατμού, σωληνώσεις, εξαρτήματα υπό πίεση και συγκροτήματα αυτών. Η Οδηγία αφορά στους κατασκευαστές ή και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται μέσα από ένα συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

  • Έγκριση Σχεδιασμού / Τύπου
  • Επιθεώρηση Κατασκευής
  • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

H TÜV HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας στο Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ε.Ε με αρ.κοινοποίησης 0654 για την πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση. Τον Οργανισμό μας έχουν εμπιστευτεί κατασκευαστές δοχείων πίεσης (για διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες) δοχείων LPG, εναλλακτών θερμότητας , ατμολεβήτων, σωληνώσεων και συγκροτημάτων σωληνώσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr