Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί

Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί

Οι Επιθεωρήσεις αφορούν την ανέγερση μονάδων σε, Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 12952, ΕΝ 12953 και ASME 31.1.

Οι υπηρεσίες αναφέρονται στη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής και ανέγερσης εγκαταστάσεων και την έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού κατασκευής, όπως απαιτείται από την Νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης περιλαμβάνουν:

  • Έγκριση Προδιαγραφών
  • Έγκριση Μελέτης
  • Έλεγχος- Πιστοποίηση Κατασκευαστών
  • Έγκριση Προγραμμάτων Ποιότητας
  • Επιθεώρηση Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Παραγωγής
  • Επιθεώρηση Ανέγερσης
  • Τελική Παραλαβή – Έλεγχοι Λειτουργίας
  • Έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού

Ο Οργανισμός μας έχει εμπειρία σε έργα όπως : ΗΡΩΝ ΙΙ της ΤΕΡΝΑ, μονάδα της Θίσβης της EDISSON ENG.-AKTOR , τη μονάδα των Αγ. Θεοδώρων της ΜΕΤΚΑ-ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Βασιλικός Κύπρου με την J&P-AVAX, SIEMENS/ΑΤΕΡΜΩΝ στο Βουκουρέστι και το PEGO της Πορτογαλίας SIEMENS στη TOUL της Γαλλίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr