Επιθεωρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Επιθεωρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών

  • Οργανισμός διαπιστευμένος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Φ/Β) ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN 62446.
  • Υπολογισμός της αναμενόμενης παραγωγής για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης.
  • Παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή τους.
  • Διεξαγωγή μετρήσεων και ελέγχων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων και του λοιπού εξοπλισμού.
  • Αξιολόγηση Φ/Β σταθμών κατά τη λειτουργία τους και επαλήθευση του δείκτη απόδοσης (Performance Ratio - PR).
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Χρηματοδότη.
  • Συσσωρευμένη εμπειρία σε Φ/Β έργα με εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνά τα 1000 MWp. 

Στοιχεία Επικοινωνίας