Δοκιμές Παραλαβής

Δοκιμές Παραλαβής & Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας

TÜV HELLAS αναλαμβάνει την ανάπτυξη, διενέργεια ή επίβλεψη και τεχνική αξιολόγηση των δοκιμών παραλαβής νεο-ανεγερθέντων Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας καθώς και δοκιμές λειτουργίας σε υφιστάμενες.

TÜV HELLAS ως "Ανεξάρτητο Τρίτο Μέρος - Third Party", αναλαμβάνει την ανάπτυξη, διενέργεια ή επίβλεψη και τεχνική αξιολόγηση των δοκιμών παραλαβής νεο-ανεγερθέντων Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας καθώς και δοκιμές λειτουργίας σε υφιστάμενες, με σκοπό την επιβεβαίωση εγγυημένων και αναμενόμενων χαρακτηριστικών λειτουργίας επιμέρους τμημάτων καθώς και του συνόλου των μονάδων, προκειμένου να αξιολογηθούν σε διάφορα φορτία λειτουργίας.

Η διενέργεια και η αξιολόγηση των δοκιμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικών διεθνών προτύπων (DIN, ASME), σε συνεργασία με έμπειρους Επιθεωρητές του Μητρικού της Οργανισμού TÜV NORD.

Ο Οργανισμός μας έχει πραγματοποιήσει δοκιμές και αξιολογήσεις Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας στους σταθμούς: ΗΡΩΝ Ι και ΙΙ, Θίσβης, Αθερινόλακος, Λαυρίου, Μεγαλόπολης, Αγ. Δημητρίου, Φλώρινα, καθώς και Αποθείωσης Καυσαερίων στη Μεγαλόπολη κ' Αλιβερίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr