Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση των επενδύσεων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας στον τομέα των Επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η TÜV HELLAS έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τόσο κατά τη φάση της μελέτης όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εγκαταστάσεων, παρέχοντας στους επενδυτές την απαιτούμενη διαβεβαίωση για την επιτυχία του έργου.

Οι επιθεωρήσεις μας βασίζονται σε αναγνωρισμένα πρότυπα (όπως το ΕΝ 62446) και σε εσωτερικές διαδικασίες, ειδικά σχεδιασμένες για τον προαναφερθέντα στόχο.

H TÜV HELLAS διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας επιθεωρήσει εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Βιοαερίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr