Τομέας Ιδιωτικής εκπαίδευσης

Ειδικός στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας (Content and Language Integrated LEARNING – CLIL)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Ειδικών στη Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου και Γλώσσας αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε: Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια, Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στην τεχνική CLIL, Το πλαίσιο 5C, Task – based and Game – based learning, Εργαλεία για το CLIL, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και Ικριώματα (Σκαλωσιές), Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα μάθημα με την τεχνική CLIL

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων “STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων “STEM” TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Γνωρίζει βασικές αρχές από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και χρησιμοποιεί τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση τους στην τάξη ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να ανακαλύψουν το επιστημονικό περιεχόμενο με έναν διαδραστικό τρόπο. Ο Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων  “STEM” συνήθως εργάζεται σε: Ιδιωτικά σχολεία, Κέντρα διά βίου μάθησης, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν στα προγράμματα σπουδών τους προγράμματα διδασκαλίας με μέθοδο STEM, Εκπαιδευτήρια και Διδασκαλία με προγράμματα STEM, Εκπαιδευτήρια και κέντρα σπουδών πληροφορικής, Κέντρα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγικές έννοιες STEM, Πρακτική εκμάθηση Χημείας – Φυσικής, Μαθήματα βασικών αρχών προγραμματισμού και τρόπων διδαχής προγραμματισμού (για εκπαιδευτικούς), Εισάγοντας εκπαιδευόμενους στον προγραμματισμό, Εμπνέοντας νέους για την συμμετοχή σε προγράμματα STEM (σχεδιασμός ενεργειών επικοινωνία και πηγές εκμάθησης), Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα πρόγραμμα STEM.

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Χοροδιδάσκαλος Πολυπολιτισμικών χορών Latin and Ballroom Dances

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Χοροδιδασκάλων Πολυπολιτισμικών Χορών Latin and Ballroom Dances αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της Χορευτικής Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος είναι ικανός να διδάξει, εξηγήσει και να επιδείξει τεχνικές και μεθόδους Κοινωνικών και Πολυπολιτισμικών Χορών με μουσική ή ρυθμική συνοδεία. Απώτερος σκοπός ενός χοροδιδασκάλου είναι η μύηση των μαθητών του στην τέχνη των Κοινωνικών και Πολυπολιτισμικών Χορών, διδάσκοντας το βηματολόγιο, τις χορευτικές δεξιότητες, το στυλ και το ύφος καθενός χορού.

Ένας επαγγελματίας χοροδιδάσκαλος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί:
 Σε σχολές χορού σε πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
 Σε ιδιωτικά γυμναστήρια
 Σε δημοτικά κέντρα μαζικού αθλητισμού
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

1. Στοιχεία ιστορίας χορού.
2. Θεωρία και Ανάλυση Τεχνικής Χορού. 
3. Βασικά στοιχεία χορογραφίας.
4. Βασικές γνώσεις μουσικής – ρυθμικής. 
5. Βασικές γνώσεις ενδυματολογίας χορού. 
6. Βασικές αρχές χορευτικής έκφρασης και αλληλεπίδρασης με το κοινό. 
7. Βασικές αρχές οργάνωσης, προώθησης και συντονισμού χορευτικών παρουσιάσεων – παραστάσεων – audition.
8. Βασικά εργασιακά θέματα αναφορικά με το επάγγελμα του χορευτή. 
9. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας.
10. Χοροδιδασκαλία και σωματικές – ηλικιακές αλλαγές.
11. Στοιχειώδεις γνώσεις προπονητικής χορού.
12. Βασικές γνώσεις και εφαρμογή κανόνων διατήρησης φυσικής κατάστασης και πρακτικών καλής διατροφής.
13. Βασικές γνώσεις ανατομίας και κακώσεων και παροχή Α΄ βοηθειών.

Ειδικότητα 1η Latin & Ballroom Dances
14. Στοιχεία ιστορίας Latin & Ballroom Dances
15. Θεωρία και Ανάλυση Τεχνικής Latin & Ballroom Dances

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση.
 

Στέλεχος Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ψηφιακής Εκπαίδευσης TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης.
 Μεταξύ άλλων το στέλεχος ψηφιακής εκπαίδευσης διαθέτει πρακτικό προσανατολισμό και θεωρητική εκπαίδευση ώστε να θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή.
 Παράλληλα, οργανώνει ψηφιακές τάξεις, παράγει και διαθέτει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σε εικονικά περιβάλλοντα αγωγής,
 εξετάζει καινοτόμες πρακτικές και χρήση εργαλείων τηλεκπαίδευσης, ενώ τέλος καλλιεργεί δεξιότητες παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου με πολλαπλά μέσα, όπως βίντεο, γραφικά, τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Ψηφιακή Εκπαίδευση 
• Διεθνή Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 
• Παιδαγωγικές θέσεις, καινοτομίες και μεθοδολογικές αρχές στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παραγωγή και Διάθεση Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρουσιάσεων 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών βίντεο
• Παιχνιδοποίηση
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών ιστοσελίδων

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
• Σχεδιασμός και οργάνωση της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας
• Οργάνωση, διάθεση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού
• περιεχομένου 
• Οργάνωση ψηφιακής τάξης

Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ψηφιακής Εκπαίδευσης
• Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
• Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Δόμηση Εκπαιδευτικού Υλικού
 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Στέλεχος Ειδικής Αγωγής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Ειδικής Αγωγής της TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος είναι ικανός να συμβάλλει στην ανίχνευση δυσκολιών μάθησης, στην διάγνωση και αξιολόγηση τους, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών με χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες ή/ και με αναπηρίες. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γενικότερα στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές), βοηθητικό προσωπικό αλλά και καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή τμήματα ένταξης των γενικών σχολείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Υποσχήματα

 Το σχήμα Στέλεχος Ειδικής Αγωγής της TÜV HELLAS περιλαμβάνει τα εξής: 
i. Ειδικός ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για την παράλληλη στήριξη 
ii. Ειδικός ψηφιακού πορτφόλιου για την παράλληλη στήριξη 
iii. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών 
iv. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
v. Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων υποστήριξης κέντρων εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής
vi. Ειδικός καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και σω-ματικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γενι-κής παιδείας

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

i. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για την παράλληλη στήριξη

1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή
2. Μαθησιακές Δυσκολίες
o Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία & Δυσφασία
o ΔΕΠ-Υ
o Αυτισμός
o Νοητική υστέρηση
3. Παράλληλη στήριξη στο πλαίσιο ενός ενταξιακού σχολείου και
και επιπλέον
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση

ii. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακού πορτφόλιου για την παράλληλη στήριξη

1, 2, 3 και επιπλέον
5. Πορτφόλιο

iii. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

1, 2, 3 και επιπλέον
6. Αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
7. Ψηφιακά εργαλεία ανίχνευσης

iv. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

1, 2, 3 και επιπλέον
8. Ειδική εκπαίδευση και στρατηγικές διδασκαλίας
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση


v. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός ψηφιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη κέντρων εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

1, 2, 3 και επιπλέον
4. Ψηφιακά εργαλεία για την ειδική εκπαίδευση
7. Ψηφιακά εργαλεία ανίχνευσης

vi. Στέλεχος Ειδικής Αγωγής - Ειδικός καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και σωματικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γενικής παιδείας

9. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
10. Κίνηση, εγκέφαλος και ακαδημαϊκές δεξιότητες
11. Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας με ενσωμάτωση σωματικών δραστηριοτήτων

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή

Πεδίο σχήματος (scope)

 Το σχήμα Ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στην φυσική αγωγή TÜV HELLAS αφορά σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της φυσικής αγωγής και γενικότερα του αθλητισμού και είναι καταρτισμένοι στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους μπορούν ενδεχομένως να εργαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αθλητικούς φορείς και συλλόγους, σε δημοτικά ή κοινοτικά γυμναστήρια, σε αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Α) Παιδαγωγική της χρήσης νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή

• Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής

• Μέθοδοι διδασκαλίας

 

Β) Διδακτική ατομικών δραστηριοτήτων και ομαδικών αθλημάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών

• Διδακτική ατομικών δραστηριοτήτων

• Διδακτική ομαδικών αθλημάτων

 

Γ) Νέες τεχνολογίες και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής

• Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδασκαλίας

 

Δ) Δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή

• Σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής της φυσικής αγωγής

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση