Τομέας Εκδόσεων

Στέλεχος Παραγωγής και Διάθεσης Βιβλίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης στελεχών παραγωγής και διάθεσης βιβλίου TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις και βιβλιοπωλεία. Ειδικότερα ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

  • Εκδοτικούς οίκους
  • Βιβλιοπωλεία
  • Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (εφημερίδες, περιοδικά κ.α.)
  • Επιχειρήσεις που πωλούν βιβλία, προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Βιβλιοθήκες
  • Εκθέσεις βιβλίου
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς σχετικούς με το βιβλίο

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

  1. Ειδικός σχεδίασης-παραγωγής βιβλίου
  2. Ειδικός σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων, Τεχνικές και Εργαλεία Επιμέλειας Πρωτοτύπου και Τυπογραφικής Επιμέλειας, Ψηφιοποίηση Περιεχομένου – Διαδικασίες Ψηφιοποίησης, Εργασίες Ψηφιοποίησης και Παραγωγής E-Books, Οργάνωση Εκδηλώσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων / Υπηρεσιών, Ψηφιακό Marketing στο Διαδίκτυο, Χρήση των Social Media, Προώθηση και Πώληση με Εκτεταμένη Χρήση των Social Media, 

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

EL-TRANSLATIONS Editing & Proofreading Expert

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης  EL-TRANSLATIONS Editing & Proofreading Expert απευθύνεται σε επιμελητές κειμένων, οι οποίοι είναι έμπειροι μεταφραστές ή/και ειδικοί στο θεματικό πεδίο του αντικειμένου του μεταφράσματος ή του μονόγλωσσου κειμένου και πραγματοποιούν μια σειρά ελέγχων στο μετάφρασμα ή το κείμενο. Οι επιμελητές συμμετέχουν στον κύκλο του έργου μετά τον μεταφραστή.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές γνώσεις λογισμικού μεταφραστικής μνήμης, Wordcount, Editing/Review, Proofreading/Quality assurance, DTP/PLP, Monolingual proofreading/Linguistic check, Online check/Web check, CAT tool external review

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Πτυχίο/δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος της EL-TRANSLATIONS «Β016 – Editing & Proofreading Expert».


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της EL-TRANSLATIONS μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο +30 210 680 1333 (EL-TRANSLATIONS, κα Ε. Ζήση)
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr