Εργασίες Μετάλλου

Τεχνίτης Ελασματουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Ελασματουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής ελασματουργικών προϊόντων και απλών μεταλλικών κατασκευών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανουργική τεχνολογία, Έλεγχος ποιότητας, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνικών Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών- μελετητών τις εργασίες κοπής, τελικής διαμόρφωσης των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, τη τελική συναρμολόγηση των μετάλλων και τη συγκόλληση μετάλλων, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 

 1. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια SMAW/MMA
 2. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GMAW (MIG–MAG)
 3. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GΤAW (TIG)
 4. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου–Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) 

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Ειδικός εξοπλισμός, Μηχανικές Ιδιότητες υλικών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση αναγγελίας και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Σωληνουργός

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Σωληνουργών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών μελετητών τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής σωλήνων και δικτύων σωληνώσεων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Ειδικός εξοπλισμός Σωληνουργείου, Μηχανικές Ιδιότητες υλικών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια Και Υγεία Στην Εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Καθαρισμού & Βαφής Μετάλλων

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Καθαρισμού & Βαφής Μετάλλων TÜV HELLAS αφορά αφενός έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος με μηχανικά μέσα καθαρίζει ή προετοιμάζει επιφάνειες από μέταλλο (υποστρώματα) χρησιμοποιώντας αποξεστικά μέσα (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή, υδροβολή) για την αφαίρεση οξείδωσης, απολεπίσεων, υπολειμμάτων παλαιών χρωμάτων, αφαίρεση ειδικών τύπων χρωμάτων και επικαλύψεων και είναι πρακτικά ο Αμμοβολιστής-Υδροβολιστής, και αφετέρου έναν επίσης εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος εφαρμόζει στο μέταλλο ειδικά χρώματα προστασίας και επικάλυψης και είναι πρακτικά ο Βαφέας μεταλλικών επιφανειών.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Αμμοβολιστής-Υδροβολιστής μεταλλικών επιφανειών
 2. Βαφέας μεταλλικών επιφανειών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Βασικές αρχές μεταλλουργίας & μεταλλογνωσίας, Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου και εξοπλισμού, Τεχνική ορολογία, Μεθοδολογία εφαρμογής, Στοιχεία ποιοτικού έλεγχου & διασφάλισης ποιότητας, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία, Θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνιτών Εργαλειομηχανών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να ασχολείται με το χειρισμό και την πρωτοβάθμια συντήρηση των εργαλειομηχανών. Ως εργαλειομηχανές ορίζονται τα ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια από μέταλλο, καθώς και από άλλα υλικά, όπως το πλαστικό και τα συνθετικά.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανολογία, Συμβατικές εργαλειομηχανές και βασικές αρχές ψηφιακής καθοδήγησης, Λειτουργία συμβατικών εργαλειομηχανών, Μετρολογία και μηχανολογικές μετρήσεις, Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

CNC Operator

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα CNC operator TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη και χειριστή computer numerical control machine ικανό να ασχολείται με το χειρισμό και την πρωτοβάθμια συντήρηση των CNC.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης, Μηχανουργική Τεχνολογία και Ψηφιακή καθοδήγηση, Μετρολογία - μηχανολογικές μετρήσεις, Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και παρακολούθηση του προγράμματος «Χειρισμός και Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC – Επίπεδο 1» του CNC TRAINING CENTERTM
 

Τεχνίτης Ελαστικών & Θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και Εποξικών - Ακρυλικών Ρητινών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Τεχνίτης ελαστικών και θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και εποξικών-ακρυλικών ρητινών TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών – μελετητών, τις εργασίες προετοιμασίας, συναρμολόγησης – τοποθέτησης τεμαχίων ποικίλης πρώτης ύλης (μέταλλο, πλαστικό, λάστιχο κλπ) και της κόλλησης αυτών με τη χρήση ελαστικών και θερμοελαστικών συγκολλητικών υλικών (π.χ. σιλικόνες) καθώς και εποξικών – ακρυλικών και συναφών ρητινών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία Υλικών Αντοχή Υλικών Τεχνική Μηχανική Μηχανολογία Έλεγχος ποιότητας Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Περιβαλλοντική Προστασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

NDT - Μη καταστροφικοί Έλεγχοι

Πεδίο σχήματος (scope)

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε υποψήφιους επιθεωρητές μη καταστρεπτικών ελέγχων, που θέλουν να εργαστούν στη Βιομηχανία ή τη Ναυτιλία, στο ευρύτερο πεδίο της Διασφάλισης Ποιότητας και των Ποιοτικών Ελέγχων, καθώς και σε μηχανικούς κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιρειών που εμπλέκονται στη μελέτη, επίβλεψη και επιθεώρηση υλικών, εγκαταστάσεων, συγκολλητών κατασκευών, κλπ.

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ – ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (UT/T)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΧΥΤΩΝ (UT/W ή UT/C)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- MANUAL PHASED ARRAY (UT/PA)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ- TIME OF FLIGHT DIFFRACTION ULTRASONICS (UT/TOFD)
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (RT-we)
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (RΙ)
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (MT)
 • ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (PT)
 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (VT)
 • ΑΜΕΣΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (VT-dsw)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Οι εξετάσεις που διενεργούμε ως TÜV HELLAS είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του TÜV NORD καθόσον ακολουθούν τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17024 του TÜV NORD Czech, s.r.o. (Certificate of Accreditation No. 390/2016), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9712 & ISO 20807.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια NDT μπορείτε να βρείτε εδώ

Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης Τεχνικών Αλουμινοσιδηροκατασκευών TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη, με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τη δυναμική και τις εφαρμογές συστημάτων αλουμινίου και αντίστοιχων σιδηρών κουφωμάτων, ο οποίος εφαρμόζει και αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις και δυνατότητες των δυο αυτών υλικών με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια με σκοπό την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη και τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα της κατασκευής.

 

 Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Αλουμινοκατασκευαστής (Βοηθός και Τεχνίτης)
 2. Σιδηροκατασκευαστής (Βοηθός και Τεχνίτης)

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εγχώρια και Διεθνής αγορά, Τεχνολογία υλικών, Συστήματα Κουφωμάτων, Κοστολόγηση κατασκευών, Ποιότητα και Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, Πιστοποίηση CE, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση και Πρακτική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr