Εμπόριο-Πωλήσεις

Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ Και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου TÜV HELLAS αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών των social media και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών.
 •  Copywriter & Content Marketer
 • Στέλεχος ηλεκτρονικού εμπορίου
 •  Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου
  και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Campaign Marketer

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εισαγωγή στο Ψηφιακό μάρκετινγκ – Έρευνα Αγοράς – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, Διαδικτυακή Παρουσία – Στρατηγική Επικοινωνίας μέσα από Social Media – SEO, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση - Πλάνο marketing, προβολή – διαφήμιση (τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα κλπ.) - Δεοντολογία και Κανονισμοί, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος, Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Ασφάλεια - Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών στο E-Shop - Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Shop)

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση

Πωλητής

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Πωλητών TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους πωλητές και στελέχη, ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης, προώθησης και πώλησης, είτε εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (Πωλητής Λιανικής) είτε εκτός (Εξωτερικός Πωλητής) ή να εκτελούν εργασίες διαχείρισης της προβολής και παρουσίασης των προϊόντων (Merchadiser & Ιατρικός Επισκέπτης).

 

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις

 1. Πωλητής λιανικής
 2. Εξωτερικός πωλητής
 3. Merchandiser-προωθητής πωλήσεων
 4. Ιατρικός επισκέπτης

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Αρχές πωλήσεων και marketing, Αγοραστική συμπεριφορά πελατών, Διαδικασίες πωλήσεων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ανάγκες και προσδοκίες πελατών, Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, Διαγωνισμοί και προκηρύξεις, Διαχείριση δυνητικών πελατών, Διαχείριση υποψήφιων πελατών, Προσφορές, Προτάσεις συνεργασίας και follow up, Παρουσίαση - πώληση, Παραγγελίες & συμβάσεις, Διαπραγματεύσεις, Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, Στοχοθεσία & οικονομικά πωλήσεων, Συστήματα υποκίνησης, Οργάνωση δικτύου πωλήσεων, Διαχείριση 'δύσκολων' πελατών, Συνέδρια και εκθέσεις, Ανάπτυξη αγορών, Προϊόντων και υπηρεσιών, Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, Επαφές και επισκέψεις σε πελάτες, Διαχείριση κινδύνων, Πλάνα προβολής, Τοποθέτηση & προβολή προϊόντων. Γνώση βασικής ορολογίας φαρμάκων, Γνώση βασικής ορολογίας διαχείρισης ποιότητας, Νοσολογία-φυσιολογία, Προώθηση φαρμάκων και τεχνικές πώλησης, Γενικές γνώσεις για το σύνολο των ποικίλων διασυνδέσεων στο χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα, Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου)

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Πωλητών-Στελεχών Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου TÜV HELLAS αφορά εξειδικευμένους πωλητές, ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης και πώλησης, σε χώρες του εξωτερικού και να μεθοδεύουν τη διασύνδεση εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών, και τις εξαγωγικές δραστηριότητες και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Νομοθεσία και επιχειρησιακή ηθική, Αρχές πωλήσεων και marketing, Αγοραστική συμπεριφορά πελατών, Επαφές με εξαγωγικούς φορείς, Ανάλυση υποψήφιων αγορών, Παρακολούθηση περιβάλλοντος αγοράς, Παρακολούθηση ανταγωνιστών, Διαχείριση και βελτιστοποίηση πόρων, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαδικτυακή προώθηση, Συνέδρια και εκθέσεις, Ανάγκες και προσδοκίες πελατών, Ανάπτυξη αγορών, Προϊόντων και υπηρεσιών, Πλανά εξαγωγών & στρατηγική διείσδυσης, Κοστολόγηση, Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, Διαχείριση δυνητικών πελατών, Διαχείριση υποψήφιων πελατών, Επαφές & επισκέψεις σε πελάτες, Προσφορές, Προτάσεις συνεργασίας & follow up, Παρουσιάσεις και επίδειξη προϊόντων, Παραγγελίες & συμβάσεις, Διαπραγματεύσεις, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (crm), Υποστήριξη μετά την πώληση, Συναντήσεις πωλήσεων, Οικονομικά πωλήσεων, Στοχοθεσία και δείκτες παρακολούθησης, Διαχείριση αντιρρήσεων και παράπονων, Διαχείριση κίνδυνων, Συστήματα υποκίνησης, Οργάνωση δικτύου πωλήσεων

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση
 

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ή Ειδικός Προώθησης και Πώλησης Προϊόντων/Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) TÜV HELLAS αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο, Εργαλεία Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Search Engine Optimization, Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών στο E-Shop, Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Shop)

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing ή Ειδικός Digital Marketing και On Line Branding

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα πιστοποίησης ειδικών συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing TÜV HELLAS αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες.

Υποσχήματα / Εξειδικεύσεις 
Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media
 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Δεοντολογία και Κανονισμοί, Έρευνα Αγοράς – Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, Πλάνο marketing, προβολή – διαφήμιση (τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, διαχείριση περιεχομένου κλπ κλπ.), Στρατηγική Επικοινωνίας μέσα από Social Media - SEO, Ανάλυση τουριστικών προϊόντων (μόνο για την εξειδίκευση).

  

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον Υποχρεωτική εκπαίδευση και τεχνική εκπαίδευση
 

Ελεγκτής Αγοράς ΔΙΜΕΑ

Πεδίο σχήματος (scope)

Το σχήμα Ελεγκτών αγοράς ΔΙΜΕΑ αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με τον
έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου και της παράνομης απομίμησης προϊόντων. Σκοπός είναι η δια-
σφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

 

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

 Πολύ καλές γνώσεις ελληνικής γλώσσας και Αγγλικών (τεχνική ορολογία).
• Ν.4177 ΦΕΚ 173/Α/ 8-8-2013
• ΥΑ 91354 ΦΕΚ 2983/Β/ 30.8.2017
• Ν.4712 ΦΕΚ 146/Α/ 29.7.2020
• Ν.4753 ΦΕΚ 227/Α/ 18.11.2020
• Ν.4849 ΦΕΚ 207/Α/ 5.11.2021
• Ν.4818 ΦΕΚ Α 124/18.7.2021 (άρθρο 58)
• Ν.4736 ΦΕΚ Α 200 /20.10.2020
Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου ελεγκτή για την επαλήθευση της επίτευξης των Οροσήμων και Στό-
χων εννέα (9) Δράσεων του ΥΠΑΝΕΠ» - RRF 17004

 

Μεθοδολογία εξετάσεων

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα Πιστοποίησης

Τουλάχιστον  1 έτος
με συναφείς αρμοδιότητες και Πτυχίο/δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ι-
δίως, Οικονομικών, Πληροφορικής, Μαθηματικών
(Στατιστικής), Νομικής, ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από την αρμόδια
αρχή -Τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές επί των ανω-
τέρω πτυχίων θα αποτελούν πρόκριση στην τελική
επιλογή
Δίπλωμα οδήγησης &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ

Στοιχεία Επικοινωνίας Πιστοποίησης Προσώπων

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7434
Fax: +30 210 6528025
peoplecertification@tuvhellas.gr