Δομικά Προϊόντα

Δομικά Προϊόντα

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305 / 2011 για την Πιστοποίηση Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Στο χώρο της κατασκευής η προσπάθεια δημιουργείας ενιαίων κανόνων και προδιαγραφών μετουσιώθηκε με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (για τα προϊόντα που προορίζονται σε δομικές κατασκευές που διεθνώς αναφέρεται ως CPD). To 2011, σε αντίκατάσταση της Οδηγίας, εκδόθηκε ο Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων Δομικώνμ Κατασκευών της ΕΕ (305/2011).

Έτσι, από την 1 Ιουλίου, 2013, κάθε δομικό προϊόν που πωλείται ή διατίθεται στο εμπόριο εντός της Ευρωπαικής Ένωσης πρέπει να φέρει το σήμα CE. Το σήμα CE υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για τα Δομικά Προϊόντα (CPR).

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν θα είναι κατάλληλο για όλες τις τελικές χρήσεις, αλλά υποδεικίνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη δήλωση επίδοσης όπως παρουσιάζεται από τον Κατασκευαστή.

TÜV HELLAS πρωτοπορεί ως κοινοποιημένος Οργανισμός Πιστοποίησης για επιλεγμένα δομικά προϊόντα των οποίων η σήμανση CE απαιτεί πιστοποίηση από κοινοποιημένο φορέα. Εκτός από την κοινοποίησή της στην ΕΕ με αριθμό 0654, διατηρεί συνεργασίες με αναγνωρισμένα εργαστήρια και φορείς της κεντρικής Ευρώπης για διάφορα προϊόντα που συγκαταλέγονται στον Κανονισμό 305/2011.

Η TUV HELLAS μέσω της Κοινοποίηση της μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα δομικών προϊόντων που καλύπτουν τις κατηγορίες:

 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΙΤ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
 • ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).
 • ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ. 
 • ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 • ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ.
 • ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
 • ΑΔΡΑΝΗ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ.
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ.
 • ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr