ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

H TÜV HELLAS (TÜV NORD), παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τον κορονοϊό (Covid-19) και συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.

Παράλληλα, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης, τηρώντας απαρεγκλίτως τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τους εκάστοτε Αρμόδιους Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις οδηγίες και τα μέτρα που έχουμε λάβει ως Φορέας Πιστοποίησης για την διαχείριση της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζει η  χώρα και κατά συνέπεια ο επιχειρηματικός κόσμος.

Ακολουθώντας τις αρχές που τίθενται από την IAF (International Accreditation Forum) έχουμε αξιολογήσει του κινδύνους που σχετίζονται με την διατήρηση των πιστοποιητικών των πελατών μας στις περιπτώσεις που οι τελευταίοι επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του Covid-19.

Oι εταιρείες, οι οποίες αποδεδειγμένα δε δύναται να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση λόγω των επιπτώσεων από τον Covid-19, θα πρέπει να μας ενημερώνουν εγγράφως για τους λόγους αναβολής της επιθεώρησης.

Από την πλευράς μας, οφείλουμε να αξιολογήσουμε τους λόγους αναβολής της επιθεώρησης με γνώμονα την αντίστοιχη πληροφόρηση και τις οδηγίες που εκδίδονται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Εφόσον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη επιθεώρηση, μπορούν να εφαρμοστούν τα ακόλουθα ανάλογα με το στάδιο του κύκλου πιστοποίησης (επιθεώρηση επιτήρησης, επαναπιστοποίηση).

 

α) Επιθεωρήσεις Επιτήρησης:

Εάν, δεν είναι δυνατή με βάση τα παραπάνω η διεξαγωγή της επιθεώρησης επιτήρησης, η προβλεπόμενη ημερομηνία της επιθεώρησης δύναται να μεταφερθεί μέχρι και 6 μήνες αργότερα εντός όμως του 2020.

 

β)  Επαναπιστοποίηση:

Εάν δεν είναι δυνατή με βάση τα παραπάνω η διεξαγωγή της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης την προβλεπόμενη ημερομηνία (πριν τη λήξη του πιστοποιητικού), υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της επιθεώρησης από απόσταση (remote audit) με σκοπό την επέκταση ισχύος του πιστοποιητικού για 6 μήνες. Η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου πιστοποιητικού θα αναγράφεται στο νέο πιστοποιητικό άλλα η συνέχεια της πιστοποίησης δεν θα επηρεάζεται. Τα κριτήρια επιθεώρησης από απόσταση (remote audit) και η διάρκεια θα αποφασίζεται κατά περίπτωση και ανά εταιρεία μετά από αξιολόγηση των δεδομένων και με βάση τους κανόνες που έχουν ορίσει οι Φορείς Διαπίστευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής επιθεώρησης ούτε από απόσταση ούτε επί τόπου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (2020), τότε το πιστοποιητικό αποσύρεται.

 

Τι σημαίνει απομακρυσμένη επιθεώρηση (remote)

Με βάση τις απαιτήσεις του IAF MD4:2018 The use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment purposes μία απομακρυσμένη επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο μέσω video (live) της παραγωγικής διαδικασίας, της εγκατάστασης και της κατάστασης των χώρων. Επιπλέον, συνέντευξη με το προσωπικό που εργάζεται κατά την διάρκεια της επιθεώρησης. Τα υπόλοιπα κριτήρια επιθεώρησης (π.χ διαθέσιμα αρχεία κτλ) θα καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με το υπό επιθεώρηση πρότυπο και θα επικοινωνούνται πριν από την εφαρμογή της απομακρυσμένης επιθεώρησης. Παρόλο που η καταγραφή του video δεν επιτρέπεται για λόγους αποφυγής της κατάχρησης και διατήρησης της ακεραιότητας της διεργασίας επιθεώρησης θα πρέπει να διατηρείται απόδειξη της εφαρμογής απομακρυσμένης επιθεώρησης (π.χ στοιχεία έναρξης και λήξης video)

Οι μη συμμορφώσεις που δύναται να εντοπισθούν από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης επιθεώρησης θα πρέπει να κλείσουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Ως Φορέας Πιστοποίησης, εγγυόμαστε ότι θα παραμείνουμε αρωγοί στο σύνολο των συνεργατών μας προκειμένου να τους διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα πλαίσια της ιδιαίτερης αυτής συγκυρίας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, τόσο στους χώρους εργασίας της εταιρείας όσο και στις επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Τέλος, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι θα σας μεταβιβάζουμε άμεσα οποιαδήποτε ενημέρωση λαμβάνουμε.

 

Φιλικά,

Savvas Peltekis Managing Director

TÜV HELLAS (TÜV NORD)  

Executive Vice President

Process Technology

TÜV NORD Industrial Services