Η βιομηχανία προϊόντων οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας

Ελένη Αλεξοπούλου

Specialist Manager Household, Cosmetics and Personnel Hygiene Products

Η βιομηχανία προϊόντων οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά καθαριστικά και χημικά αλλά και προϊόντα καθημερινής οικιακής χρήσης.

Όπως και τα τρόφιμα έτσι και τα προϊόντα οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας απαιτούν αυξημένες συνθήκες υγιεινής αλλά και ασφάλειας του καταναλωτή λόγω της φύσης και της χρήσης τους. Παράλληλα, οι πολυάριθμες κανονιστικές απαιτήσεις θέτουν κριτήρια που επηρεάζουν τα συστατικά που χρησιμοποιούνται, τις μεθόδους και συνθήκες παραγωγής, τους ελέγχους αλλά και τον τρόπο επισήμανσης των προϊόντων.

Γίνεται λοιπόν, περισσότερο από ποτέ απαραίτητο, η βιομηχανία προϊόντων οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας να κατανοήσει αυτό το τεράστιο φάσμα των απαιτήσεων και στην συνέχεια να εφαρμόσει αυτές τις απαιτήσεις με τρόπο συστημικό και αποτελεσματικό. Χωρίς τη σωστή συμμόρφωση, η πρόσβαση στην αγορά υπονομεύεται σοβαρά.

Τον ρόλο αυτό έχουν αναλάβει οι φορείς πιστοποίησης με πρότυπα όπως το IFS Household and Personal Care και το BRC Consumer Products τα οποία κατευθύνουν την βιομηχανία να παράγει προϊόντα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές με συνεπή τρόπο και ενδελεχείς ελέγχους.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση τέτοιου είδους συστημάτων στην βιομηχανία προσφέρει μια σειρά από οφέλη, κυρίως για τις εταιρείες που αναζητούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιδιώκουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την ικανοποίηση του πελάτη. Μία πιστοποιημένη εταιρία με ένα από τα παραπάνω πρότυπα:

  • Αποδεικνύει πως η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα που παράγει να μην ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή
  • Καλύπτει τις προδιαγραφές των πελατών (εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, ιδιωτικής ετικέτας, καταναλωτών) 
  • Αποδεικνύει συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τα καταναλωτικά προϊόντα,
  • Προσεγγίζει τις διεργασίες της με βάση τον κίνδυνο (risk) που οδηγεί στην υιοθέτηση μίας κοινής λογικής
  • Μειώνει τους ελέγχους από ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι λιανοπωλητές (retailers)