ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βασιλική Καζάζη

Senior Vice President Food & Agriculture

South East Europe TÜV NORD

Η πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Οι προκλήσεις σήμερα για τη βιομηχανία τροφίμων είναι πολλές και πολύπλοκες, καθώς θα πρέπει να διατηρούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, να προστατεύουν το εμπορικό σήμα τους, να αποδεικνύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους και φυσικά να παρέχουν ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούν θέματα που σχετίζονται με τη διατροφική αξία, την αυθεντικότητα, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, το περιβάλλον, την ηθική και τη βιωσιμότητα.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης ένα αρνητικό συμβάν που σχετίζεται με οποιανδήποτε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιφέρει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών αλλά και στην οικονομία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ποιότητα και η ασφάλεια του τρόφιμου δεν μπορεί να αποτελεί τυχαίο γεγονός. Το σύνολο της αλυσίδας τροφίμων από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη μεταποίηση έως τη διανομή, την πώληση και την κατανάλωση απαιτεί συνεχή διαχείριση και επαλήθευση.

Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης αποσκοπούν σε αυτό ακριβώς, την αντιμετώπιση των πολλών δυνητικών προβλημάτων που απασχολούν την αλυσίδα τροφίμων όπως: Ποιότητα, Ασφάλεια, Απάτη, Νοθεία, Αυθεντικότητα, Τεχνολογία, Νομοθεσία και όχι μόνο.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή και μόνο ενός Συστήματος Διαχείρισης δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει ανάγκη από ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν αναλύσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση, έλεγχο προμηθευτών, διαχείριση δεδομένων, επισήμανση / διαφήμιση και επιβεβαίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του ευθύνης.

To TÜV NORD κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου στις επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφορία και την κοινωνική ευθύνη. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς μας στόχους. Από την πλευρά μας ανανεώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προσφέροντας εκτός από την Πιστοποίηση και τον Έλεγχο και ένα πλήθος άλλων προσαρμοσμένων λύσεων με βάση τις απαιτήσεις των πελατών μας. Πλέον μέσα από στρατηγικές συνεργασίες έχουμε την δυνατότητα να συνδυάσουμε τις εργαστηριακές δοκιμές με την εμπειρία μας και να σας προσφέρουμε αναλυτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου νοθεύσεως ή επί-μόλυνσης των τροφίμων, την αυθεντικότητα αλλά και τη διατροφική επισήμανση. Παράλληλα, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την τεχνογνωσία έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε δεδομένα και να δημιουργήσουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

 

Β. Καζάζη

Senior Vice President Food & Agriculture

South East Europe