ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2017

Νέα Σεμινάρια

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα μας σχεδίασε το νέο Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το τρίτο τετράμηνο του 2017 στοχεύοντας μόνιμα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της τεχνικής επάρκειας των συμμετεχόντων.

Το νέο μας πρόγραμμα διαθέτει 65 σεμινάρια, με 10 Νέες Θεματικές, για 8 διαφορετικές κατηγορίες σχετικά με την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Ασφάλεια Τροφίμων, τον Αγροδιατροφικό τομέα, την Πληροφορική, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Επιχειρηματική Βελτίωση,

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιλέγει τους εισηγητές της αυστηρά και μόνο βάσει διεθνών προτύπων.Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως IRCA- IEMA).

Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS (TÜVNORD) ώστε να αποκτήσουν τον επαγγελματισμό που απαιτείται για να ικανοποιήσουν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα και την περιγραφή των Σεμιναρίων.