Υποχρεώσεις & Αρμοδιότητες για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση των Ανελκυστήρων

Δημήτρης Γουρνάκης

Διευθυντής Πιστοποίησης Ανελκυστήρων

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το έτος 2017 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στη Νομοθεσία των Ανελκυστήρων.

  • Η με Αρ. Πρωτ. Οικ. 22451/70/Φ.9.2 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε στις 22/02/2017 αποσαφηνίζει πλέον τις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών σε σχέση με την εφαρμογή της Ισχύουσας Νομοθεσίας για τους ανελκυστήρες (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008).
  • Από 1/9/2017 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81-20, που αφορά τις προδιαγραφές ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση των νέων ανελκυστήρων.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών, η ανωτέρω εγκύκλιος καθιστά σαφές ότι οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της τήρησης των Νομοθεσίας των ανελκυστήρων από πλευράς ιδιοκτητών / διαχειριστών ενώ οι Περιφέρειες με τον έλεγχο εκείνων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στους ανελκυστήρες (εγκαταστάτες, συντηρητές ανελκυστήρων). Επίσης με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζονται και οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση καταγγελίας ή ατυχήματος σε ανελκυστήρα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον νόμο τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους επαγγελματίες συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, διακοπή λειτουργείας του ανελκυστήρα).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκυκλίου ήδη πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια έχουν αποστείλει ειδοποιήσεις, ενημερώνοντας συστηματικά τους διαχειριστές των κτιρίων (πολυκατοικίες/ επαγγελματικοί χώροι) για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πιστοποίηση και την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο οικείο Μητρώο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες (σε πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, δημόσια κτίρια, κλπ), πρέπει να συντηρούνται τακτικά από αδειούχο συντηρητή καθώς και να ελέγχονται περιοδικά (κάθε 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου) και να λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Τονίζεται ότι ο έλεγχος των ανελκυστήρων δεν αφορά απλώς σε τυπική νομική υποχρέωση, αλλά σε μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέχγου, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 0654 για την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων.

Με την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την άριστη οργάνωση της έχει κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη του τεχνικού κόσμου και του καταναλωτικού κοινού και γι’ αυτό κατέχει πρωτοπόρο θέση ανάμεσα στους φορείς Πιστοποίησης.

Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουμε επιθεωρήσει - πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων σε Ολυμπιακά Έργα, Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες, σε πολλά μεγάλα Ιδιωτικά Έργα και βέβαια σε χιλιάδες πολυκατοικίες.

Με σκοπό την Πανελλαδική κάλυψη των ελέγχων ανελκυστήρων, εκτός από τα γραφεία μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης, έχουμε αναπτύξει και δίκτυο Εκπροσώπων - Επιθεωρητών σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως Πάτρα, Τρίπολη, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Χανιά και Ρόδο.

Πάντα κοντά στους πελάτες μας αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, θεωρούμε υποχρέωση μας τη διαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τη Νομοθεσία και τις απαιτήσεις ασφαλείας των ανελκυστήρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 πραγμαποιήσαμε δύο Ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σκοπό την παρουσίαση του νέου πρότυπου ΕΝ 81-20.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σε σχέση με τα ανωτέρω, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πάντα στη διάθεση σας. Καλέστε μας στο 210 2152157436 και επισκεφθείτε το site μας για περισσότερες πληροφορίες www.tuvhellas.gr.