Σεμινάρια NDT

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση για Μη Καταστροφικούς Ελέγχους - Διεισδυτικά Υγρά (PT) και Μαγνητικά Σωματίδια (MT) από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης και εξετάσεων για την Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους με μη καταστρεπτικές μεθόδους σε υλικά και κατασκευές, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

Οι εξετάσεις που διενεργούμε ως TÜV HELLAS είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του TÜV NORD καθόσον ακολουθούν τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17024 του TÜV NORD Czech, s.r.o. (Certificate of Accreditation No. 390/2016), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9712 & ISO 20807.