Επαναπιστοποίηση για το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και επιτυχής Επιτήρηση για το εξειδικευμένο πρότυπο για την υγεία ΕΛΟΤ EN 15224:2017


 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ, πιστό στη φιλοσοφία του για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της υγείας, ολοκλήρωσε την  επαναπιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και την ετήσια Επιτήρηση για το εξειδικευμένο πρότυπο για την υγεία ΕΛΟΤ EN 15224:2017 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ είναι από τα πρώτα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην Ελλάδα που έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση και συνεχίζει έναν χρόνο μετά να εφαρμόζει πιστά.

 

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου, είναι πολύ σημαντική καθώς εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ουσιαστική πρόσθετη απαίτηση του ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017, αφορά τον εντοπισμό και διαχείριση των Κλινικών Κινδύνων από όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο δυνατόν, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και αυξάνοντας τα θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.

 

Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή και με γνώμονα την παροχή άριστης ποιότητας και ασφάλειας, ο Φιλοκτήτης πιστοποιεί τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας του και δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την αποκατάσταση και την αποθεραπεία. Εκτείνεται σε μία καταπράσινη έκταση 75 στρεμμάτων και σε μόλις 10’ λεπτών απόσταση από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σε αυτό το πλαίσιο, το άριστο ιατρικό, θεραπευτικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μέθοδοι αποκατάστασης προάγουν την καινοτομία με την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων.

 

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, είναι το μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα που διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις καθώς πέραν του ΕΛΟΤ EN 15224:2017 έχει επιπλέον πιστοποιηθεί με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και με TEMOS για τον Διεθνή Ιατρικό Τουρισμό. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ επιλέγει πάντα τους καλύτερους προμηθευτές και συνεργάτες, έτσι και στην περίπτωση των πιστοποιήσεων ανέτρεξε στον έγκριτο και αναγνωρισμένο διεθνώς Φορέα TÜV HELLAS του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP.

Όμιλος ΙΑΣΩ

 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας στην Ελλάδα, έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας και τις κατάλληλες σε διεθνή πρότυπα υποδομές σε όλες τις κλινικές ΙΑΣΩ Α.Ε. και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. & Φιλοκτήτης Α.Ε., παρέχοντας ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς.

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί, βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και μέσω των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.