Ενεργειακοί Έλεγχοι και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κεντρικά γραφεία της TÜV HELLAS (TÜV NORD)


Η TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο μεγαλύτερος οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης με περισσότερα από 30 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται πλέον και στη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4342/2015.

Ο στόχος της επιθεώρησης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση των καταναλισκόμενων πόρων με προφανή οικονομικά οφέλη. Σε αυτό το πλαίσιο και διαθέτοντας τα κατά νόμο προσόντα με κατάλληλη ομάδα από έμπειρους ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Ενέργειας προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Ως πρώτο έργο, εφάρμοσε τεχνικές εξοικονόμησης στο κτίριο γραφείων που στεγάζεται η εταιρεία στο Χολαργό. Πριν δυόμιση χρόνια εκσυγχρόνισε το σύστημα φωτισμού με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής κλάσης, βελτιώνοντας κατά πολύ το εργασιακό περιβάλλον, αλλά παράλληλα πέτυχε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30% και εξάλειψε τις συνεχείς αντικαταστάσεις των καμένων λαμπτήρων. Η επένδυση αποπληρώθηκε εντός του δεύτερου χρόνου λειτουργίας της σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Ολοκληρώνοντας την αρχική επένδυση, προχώρησε σε σταδιακή αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων με κλιματισμό τύπου VRV που έχουν βαθμό απόδοσης (COP) 4,27 και αερισμό με μονάδα VAM. Κατά τους 5 πρώτους μήνες λειτουργίας (καλοκαιρινή περίοδος) επιτεύχθηκε επιπλέον 30% εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους πιλοτικής εφαρμογής, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες άνεσης των εργαζόμενων με τοπικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας ανά χώρο.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει ήδη αναλάβει τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στα πλαίσια του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και διενεργεί πιστοποιήσεις συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001.