Συμμετοχή της TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο Συνέδριο του Economist "Reassessing Europe’s Priorities"

Σάββας Πελτέκης

Διευθύνων Σύμβουλος 

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Με βασικό άξονα τη σημασία της Ποιότητας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια των επενδύσεων σε Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μίλησε στο Διεθνές Συνέδριο του Economist στο Βερολίνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD), Σάββας Πελτέκης,

«Η Ποιότητα αποτελεί την καθοριστική παράμετρο λειτουργίας κάθε επιχείρησης και οργανισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ακεραιότητας. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των καταναλωτών, των προϊόντων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος. Η υιοθέτηση των προτύπων Ποιότητας αποτελεί το διαβατήριο των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και ο έγκυρος φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD), μέλος του γερμανικού TÜV NORD Group διασφαλίζει αυτό το κλειδί για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Σάββας Πελτέκης. Αυτό αναδείχτηκε από τη συμμετοχή του στο διεθνές συνέδριο του Economist, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3/12/2018, στο Βερολίνο, Reassessing Europe’s priorities, σε συνεργασία με το ΕλληνοΓερμανικό επιμελητήριο.

Η εμπειρία του Φορέα σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα τον καθιστά μέτοχο των εξελίξεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και αρωγό στην προσπάθεια διαμόρφωσης των Ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων για το μέλλον. Η συμβολή μέσω της πιστοποίησης των Έργων Υποδομής, του Ελέγχου των Κτιριακών Εγκαταστάσεων, των Performance tests, των Επιθεωρήσεων για την Υγεία & Ασφάλεια, των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ευμάρειας ενός project. Η ενίσχυση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω των υπηρεσιών Due Diligence, της παρακολούθησης του έργου και της αξιολόγησης της προόδου είναι θεμελιώδους σημασίας για τη θετική πορεία και ολοκλήρωση τους. Η πιστοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί ένα διεθνές διαβατήριο αξιοπιστίας και μια κοινή «γλώσσα» εμπιστοσύνης στις αγορές. Όλα αυτά εξασφαλίζονται από έναν έγκυρό και με διεθνές κύρος φορέα όπως η TÜV HELLAS (TÜV NORD).