ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με τη συμμετοχή της TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Κορινθίας με θέμα: «Ασφαλιστικές Καλύψεις στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων στον ξενοδοχειακό κλάδο». 

 

Ο κ. Γιάννης Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης του Φορέα μας, τόνισε τη σπουδαιότητα που έχει η Πιστοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Μια διαδικασία που προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες και αναβαθμίζει το επίπεδο τουριστών στο οποίο θα πρέπει να απευθύνεται ο κλάδος του τουρισμού στη χώρα μας.