Σεμινάρια GDPR & DPO από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) στον τουριστικό κλάδο

Σεμινάρια GDPR & DPO από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) στον τουριστικό κλάδο

Προγραμματίστε τη Συμμετοχή σας και Αξιοποιείστε τη Γνώση μας

για την επαγγελματική σας επιτυχία!

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2018 - Περισσότερα από 1.000  στελέχη, συνολικά, έχουν εκπαιδευτεί για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 και τους Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), παρακολουθώντας ανοικτά - προγραμματισμένα και ενδοεπιχειρησιακά- εξειδικευμένα  σεμινάρια, για την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια σε Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο με στόχο την ενίσχυση της προσαρμογής των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Ξενοδοχείων στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και παρέχουμε Διαπιστευμένη Πιστοποίηση με βάση το ISO/ IEC 17024 για την ειδικότητα Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ.Κονδυλία Κοντογιάννη (τηλ. 215-2157447 και e-mail: kkontogianni@tuv-nord.com)