Η πρόκληση του νέου εργασιακού οικοσυστήματος

Βασιλική Καζάζη

Διευθύνουσα Σύμβουλος |

ΤÜV HELLAS

Head of BE Mediterranean |

ΤÜV NORD

 

 

 

 

Είναι γεγονός ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αλληλοεπιδρά ένας οργανισμός με την κοινωνία και το περιβάλλον. Η κλιματική κρίση, οι παγκόσμιες προκλήσεις και οι αλλαγές στις κοινωνικές αξίες ανατρέπουν τις ατομικές προτεραιότητες και μαζί τους το εργασιακό οικοσύστημα. Πέρασαν οι μέρες των άκαμπτων ωραρίων και των σταθερών γραφείων. Καταλύτης και επιταχυντής των εξελίξεων αποτέλεσαν οι περιορισμοί λόγω Covid-19. Πλέον, βρισκόμαστε σε ένα δυναμικό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα στο χώρο εργασίας. Ο ιδανικός χώρος εργασίας δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος αλλά οπουδήποτε γίνεται καλύτερα η δουλειά.

Από την άλλη πλευρά η άνοδος της τεχνολογικής δύναμης, διαταράσσει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να εμφανίζεται και να λαμβάνει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της επαγγελματικής μας ζωής. Σε αυτό το νέο οικοσύστημα η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμεύει ως καταλύτης για την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα, τη βελτιστοποίηση και τη συνεργασία, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο εργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ μας. Μέσα από εφαρμογές που βασίζονται στο AI έχουμε την δυνατότητα να γεφυρώσουμε την φυσική απόσταση μεταξύ της ομάδας μας αλλά και των πελατών μας επιτρέποντας τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και την ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις ικανότητές και την αποτελεσματικότητά μας, όμως η ανθρώπινη εφευρετικότητα και ενσυναίσθηση είναι αυτά που μας διακρίνουν από την αντικατάσταση μας από τις μηχανές. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο που μας βοηθά να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, μάθηση και συνεργασία.

Στο νέο εργασιακό οικοσύστημα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως μια δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η προσαρμογή του τρόπου εκτέλεσης μίας εργασίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας της ηγεσίας. Καθώς αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την  παραγωγικότητα και να προωθήσουμε την καινοτομία, τα άτομα μεταβαίνουν από εργασιακές μονάδες σε ηγέτες ομάδων και καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών. Η στροφή προς την ηγεσία της ομάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί μια θεμελιώδη επανεκτίμηση του ρόλου και των χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. Πλέον η προτεραιότητα βρίσκεται στην επικοινωνία, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη. Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη οι ηγέτες των ομάδων μπορούν να απελευθερώσουν χρόνο και πόρους για να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των μελών της ομάδας τους, δίνοντάς την ευκαιρία αξιοποίησης δυνατοτήτων και προώθηση της καινοτομίας.

Συμπερασματικά, βρισκόμαστε στην εποχή των ηγετικών ομάδων.  Το ιεραρχικό μοντέλο ηγεσίας θεωρείται ξεπερασμένο. Η νέα λογική της ηγεσίας βρίσκεται στις ομάδες που ενεργούν στην υπηρεσία του οργανισμού και στη συνεργασία για το κοινό καλό. Αυτό το νέο εργασιακό οικοσύστημα έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο: να δημιουργήσει αξία δίνοντας προτεραιότητα στη στρατηγική σκέψη και ενδυνάμωση. Όλοι μαζί θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι προσαρμογής, ανακάλυψης και μεταμόρφωσης -  με  δέσμευση πάντα στις ηθικές μας αρχές - αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα χώρου εργασίας για το μέλλον.