QUALITY AMBASSADOR - Ευαγγελία Ζαχάρη - Senior Quality Manager SEPTONA


Φανή Παπαχρήστου

Διευθύντρια Συστημάτων Διαχείρισης

 

Η ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου και την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών. Είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που υποστηρίζει την παραγωγή προϊόντων στην χώρα μας, απασχολώντας 214 άτομα προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, έχει επιτύχει να προσφέρει προϊόντα οικονομικά προσιτά και ποιοτικά, που συνεχίζουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών.

Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στα προϊόντα καθαρισμού, επιδιώκει να ξεπερνά τις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών της.

Η δραστηριοποίηση στην ελληνική και διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με την κερδοφορία και την αυτόνομη χρηματοδότηση της, βοηθά στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών.  Η συνεισφορά της εταιρείας στο κοινωνικό σύνολο και η ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον, καθοδηγούν τα βήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, το ανθρώπινο δυναμικό, στα πλαίσια του ανταποδοτικού εταιρικού περιβάλλοντος, ανταποκρίνεται υπεύθυνα στην υλοποίηση του εταιρικού μας οράματος.

 

1) Η εταιρεία, τα τελευταία 10 και πλέον έτη, διαθέτει πολλαπλές πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 και το FSC- STD-40-004.

Μέσα από το εύρος των πιστοποιήσεων που διαθέτει, αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωσή της στην Ποιότητα. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την ποιότητα μέσα από τη λειτουργία της εταιρείας στο σύνολό της; Πώς έχουν συνδράμει στην επιτυχημένη μακροχρόνια λειτουργία της;

Το στοίχημα για όλες τις εταιρείες που προσπαθούν να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης των δραστηριοτήτων τους βασισμένα σε πρότυπα, είναι να μη μένουν τα συστήματα κενό γράμμα και παράπλευρες γραφειοκρατείες, ασύνδετες με την καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά να μετατραπούν σε πραγματικά εργαλεία Management για τη συνεχή βελτίωση όλων των πτυχών της εταιρικής ζωής. Μόνο έτσι μπορούν να συνδράμουν στην ποιοτική -και όχι μόνο αναβάθμιση- προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό απαιτεί τα Συστήματα να είναι ζωντανά, να είναι στημένα πάνω στις πραγματικές εταιρικές λειτουργίες, να παρακολουθούν και να αποτυπώνουν τις εξελίξεις. Δηλαδή να μην είναι επικεντρωμένα απλώς στην εξασφάλιση μιας minimum τεκμηρίωσης των απαιτήσεων του κάθε προτύπου και στην ετήσια επιθεώρηση. Αυτή είναι η προσπάθειά μας στην Ευρωχαρτική, η ουσιαστική εφαρμογή των απαιτήσεων και η συμμετοχή και κατανόησή τους από όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Παράλληλα, οι πιστοποιήσεις αποτελούν ένα πολύ καλό διαβατήριο για την εξασφάλιση στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους πελάτες στα PL προϊόντα και στις BtoB συνεργασίες.

2) Τα τμήματα παραγωγής χαρτικών και απορρυπαντικών, χρησιμοποιούν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει μεγάλη παραγωγική δύναμη, με ποιοτικά προϊόντα και μεγάλη ευελιξία. Επιπλέον, η παραγωγική διαδικασία, υποστηρίζεται από καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Πώς οι συνεχείς εκπαιδεύσεις βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και την ικανότητα του προσωπικού;

Οι εκπαιδεύσεις είναι απαραίτητο να είναι συνεχείς για πολλούς λόγους: λόγω των τεχνολογικών αναβαθμίσεων του εξοπλισμού μας, λόγω της αύξησης, της ανανέωσης του προσωπικού και της εισαγωγής νέων συναδέλφων, λόγω των απαιτητικών δεδομένων της αγοράς και της Νομοθεσίας και του Κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας κλπ. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται τόσο σε επίπεδο ειδικών/ τεχνικών γνώσεων αλλά και σε  επίπεδο ανάπτυξης στελεχών και διατμηματικής συνεργασίας. Σταθερή είναι η συμμετοχή της εταιρείας στις ετήσιες εκπαιδεύσεις που διοργανώνουν οι κλαδικοί μας φορείς αλλά και ο Φορέας πιστοποίησής TÜV Hellas.

3) Η εταιρεία, έχει αναπτύξει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και  στηρίζει κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν τη βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες από αυτές; Ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών που διανύουμε, οι δράσεις αυτές εντείνονται;

Σημειώνω τις εταιρικές δράσεις που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αλλά και τη μια που έπεται:                   

i. ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΝΕΚΤΑΡ ΑΓΑΠΗΣ      

ii. ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΙΔΩΝ | ITHACA    

iii. ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΙΔΩΝ | AΛΜΑ ΖΩΗΣ     

iv. ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ       

v. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ | ΕΜFASIS FOUNDATION 

4) Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη δέσμευσή σας απέναντι στην Ποιότητα; Εκτιμάτε πως διαδραματίζουν ρόλο οι πιστοποιήσεις στην τελική τους επιλογή; 

Όσον αφορά στα προϊόντα Endless, οι καταναλωτές σαφώς εισπράττουν τη δέσμευσή μας στην Ποιότητα γι αυτό αποτελούν ένα πιστό όσο και απαιτητικό κοινό. Για τα PL προϊόντα που επίσης παράγουμε για ένα μεγάλο και επίσης  απαιτητικό πελατολόγιο, οι πιστοποιήσεις είναι εκ των ουκ άνευ προϋποθέσεων για καλή συνεργασία. Επίσης η εφαρμογή των προτύπων μέσω των συστημάτων διαχείρισης και οι πιστοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα τεκμήριο αξιοπιστίας και τήρησης νομοθετικών απαιτήσεων  ως προς τις Αρμόδιες Αρχές, εξ ου και όλο και συχνότερα, ζητώνται έμμεσα ή άμεσα από αυτές. Βλέπουμε δηλαδή ότι επηρεάζουν θετικά την όλη εικόνα της εταιρείας προς διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.  

5) Αποτελούν η Ποιότητα και η Πιστοποίηση μοχλό ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό; Η πιστοποίηση από έναν Φορέα με διεθνές κύρος όπως η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συνδράμει στην αποτελεσματικότητα και αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σας;

Η Ποιότητα -και βέβαια η Πιστοποίηση αυτής – καθώς και ένα σύνολο άλλων Πιστοποιήσεων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εταιρικής μας εικόνας και της ηγετικής μας θέσης και αναμφίβολα εργαλείο περαιτέρω ανάπτυξης. Ειδικά στο κομμάτι της Νομοθετικής Συμμόρφωσης που όλο και αυστηροποιείται δυσκολεύοντας πολλές εταιρείες, τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης προσφέρουν ένα απαραίτητο εργαλείο για συστηματική  παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής των νομοθετικών απαιτήσεων που είναι πολύ καίριας σημασίας για την ομαλή εταιρική ανάπτυξη και λειτουργία. Ο Φορέας Πιστοποίησης, με την εμπειρία και την εγκυρότητά του, προσδίδει προστιθέμενη αξία και αναγνωρισιμότητα στο Πιστοποιητικό, αλλά και έμμεσα συμβάλει στη βελτίωση της Ποιότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των συστημάτων, μέσω των ουσιαστικών επιθεωρήσεων, των ενημερωτικών ημερίδων και των κατάλληλων εκπαιδεύσεων που είναι σε θέση να μας παρέχει.